شکایت از شرکت های لیزینگ

شکایت از شرکت های لیزینگ

شکایت از شرکت های لیزینگ


امروز با موضوع شکایت از شرکت های لیزینگ با شما هستیم.

ماهیت شرکت های لیزینگ چیست و در چه حوزه‌هایی فعالیت دارند؟
ضوابط شرکت های لیزینگ در رابطه با تعهدات و قراردادها چیست؟
موارد شکایت از شرکت های لیزینگ چگونه می‌باشد؟
ارائه دادخواست علیه شرکت های لیزینگ چگونه امکان‌پذیر است؟
نحوه‌ی شکایت از شرکت‌های لیزینگ چیست؟
آیا شکایت از شرکت‌های لیزینگ در سامانه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده امکان‌پذیر است؟

پاسخ تمام این سوالات در مقاله پیش‌رو موجود است، با ما همراه باشید.

لیزینگ چیست؟

لیزینگ نوعی اجاره اعتباری است. یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اعتباری تخصصی از نوع اجاره، که طی قراردادی بین دو یا چند شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت و سازمان)، بهره‌برداری از یک کالا یا منفعت کالای سرمایه‌ای (یا مصرفی) با دوام، واگذار می‌شود.

با شکل گیری و توسعه ی فعالیت نهادهای دولتی و خصوصی، در زمینه ی امور اقتصادی و بانکی، این امر مهیا گردیده است تا بانک مرکزی برای توسعه ی بیشتر این اقدامات اقدام به تاسیس سازمان‌ها و نهادهایی نماید که در زمینه ی انجام معاملات تحت عنوان و شرایط خاص با مشتریان در مورد نقل و انتقال اموال منقول (اموال که بتوان آنها را از مکانی به مکان دیگر جابجا کرد، مثل خودرو) و غیر منقول (اموالی که نتوان آن‌ها را جابجا کرد، مثل خانه و زمین) و همچنین به صورت مشارکت مدنی و تجارتی فعالیت می‌نمایند.

وکیل ملک دیباجی

هر یک از این نهادها باید تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی، اقدام به فعالیت در چارچوبی که تعیین می کند، داشته باشند و هر گونه تخطی از انجام وظایف مذکور، مستوجب برخورد انضباطی و یا حتی حقوقی با نهاد مربوطه خواهد بود.

یکی از این نهادها و موسسات مالی مورد نظر، شرکتهای لیزینگ یا واسپاری است که از طرف بانک مرکزی مجوز لازم برای انجام فعالیتهای تجاری و مدنی را دارا خواهند بود.

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

طبیعی است که شرکتهای لیزینگ، با تنظیم قرارداد با مشتریان و اشخاصی که به آن‌ها رجوع می کند، متعهد به اجرای تعهدات حقوقی ناشی از قرارداد خود هستند.

در صورت تخطی شرکتهای لیزینگ از اجرای تعهدات خویش با شکایت از شرکتهای لیزینگ می توان مانند هر شخص دیگری الزام ان را به اجرای قرارداد خواست.

لیزینگ مالی چیست؟

لیزینگ مالی، یا لیزینگ سرمایه، گونه‌ای لیزینگ است، که به اجاره‌کننده، حق استفاده از کالا را می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، عنوان (لقب) مالکیت کالا را، با قیمتی نمادین و از پیش تعیین شده، به اجاره‌کننده منتقل می‌دهد.

مدت زمان قرارداد در لیزینگ مالی، در برگیرنده بخش اعظم زمان عمر مفید (اقتصادی) کالا می‌شود و قراردادها به لحاظ ماهیتی (محتوا)، قابل فسخ (برهم زدن) نیستند.

به عبارت دیگر، حتی اگر اجاره‌ کننده، خواهان استفاده از کالا در خلال زمان مورد توافق نیز نباشد، می‌بایست اجاره ‌بهای لیزینگ از پیش تعیین شده را بپردازد.

شکایت از شرکت های لیزینگ

در لیزینگ مالی، اجاره‌کننده، مدل و سایر مشخصات کالا را تعیین می‌کند و با عرضه‌کننده بر سر قیمت، مدت زمان پرداخت و شرایط تحویل، به مذاکره می‌پردازد.

در مرحله خرید کالا، اجاره‌ دهنده موارد مربوط به تأمین مالی را در چارچوب قرارداد با اجاره‌کننده تنظیم می‌کند. از آنجا که در پایان قرارداد، کالا توسط اجاره‌کننده با قیمتی نمادین خریداری می‌شود، اجاره بهای محاسبه شده در لیزینگ مالی، شامل هزینه‌های زمان خرید تجهیزات و همچنین هزینه‌های مالی حین قرارداد است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

در اجرای لیزینگ مالی، هزینه‌های استفاده از وسایل و تجهیزات، مانند: نگهداری، تعمیر و بیمه، توسط اجاره‌کننده پرداخت می‌شود.

در لیزینگ مالی، ارزش فعلی خالص مجموع اجاره ‌بهای پرداختی، بزرگتر از قیمت تجهیزات است. به عبارت دیگر، پیش بینی شده که ارزش پسماند، با مبلغی نمادین، توسط اجاره‌کننده، در پایان زمان قرارداد پرداخت شود.

ماهیت شرکت های لیزینگ و حوزه فعالیت آن‌ها چیست؟

یکی از نهادهای تجارتی که در قالب شرکت سهامی در زمینه انجام معاملات با اشخاص حقیقی (هر فرد و انسانی را گفته می‌شود) و حقوقی (مثل شرکت‌ها و موسسات) اقدام به تجارت و تنظیم قرارداد می‌نماید، شرکت های لیزینگ هستند که برای تاسیس و فعالیت آن‌ها شرایط و ضوابطی مطرح است.

شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت سهامی است که به جهت تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا و اموال منقول (اموالی که نتوان آنها را جابجا نمود مثل خودرو) و غیر منقول (اموالی که نتوان آن‌ها را جابجا نمود مثل زمین و خانه) و با واگذاری ان در قالب فروش اقساطی و قرارداد اجاره به شرط تملیک (اجاره به شرط مالک شدن) به مشتری، اقدام و فعالیت می کند.

لیست بهترین وکلای بانکی

بنابراین همان طور که مطرح گردید حوزه فعالیت شرکت های لیزینگ خود باید صرفا در زمینه ی امور فروش اقساطی و قرارداد اجاره به شرط تملیک (اجاره به شرط مالک شدن) باشد و برای انجام هرگونه از فعالیت‌هایی که شرکت های لیزینگ مجاز به ان می باشد، به تایید و اجازه بانک مرکزی باشد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو یا ملک، قراردادی است که به موجب آن شرکت های لیزینگ با واگذاری و اجاره‌ی اموال منقول و غیرمنقول به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرط می کند که در صورت انجام تعهدات و مفاد قرارداد و همچنین پرداخت اقساط مال‌الاجاره (اجاره بها) توسط مستاجر، مالکیت عین موضوع مال منقول و غیر منقول منتقل گردد.

اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

فروش اقساطی به عنوان قالب دیگر قرارداد، انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول به اشخاص می باشد و به این صورت که ثمن (بها و ارزش) آن به صورت تقسیطی و در مقاطع زمانی مشخص با مبلغ مشخص و همراه با درصدی به عنوان سود تسهیلات، پرداخت می‌گردد.

ضوابط لازم شرکت های لیزینگ در رابطه با تعهدات و قراردادها

هرگونه فعالیت شرکت های لیزینگ، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بر اساس آیین نامه و بخش نامه است که آن را منتشر می‌کند، می‌باشد. شرایط و ضوابط حاکم بر قراردادهای شرکت های لیزینگ به صورت ذیل می‌باشد:

 • قراردادهای لیزینگ تحت عنوان اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با اشخاص منعقد می‌شود و در نتیجه باید احکام و شرایط ان را به طور کامل داشته باشد تا ملاک اعتبار باشد.
 • شرکت های لیزینگ در قرارداد اجاره به شرط تملیک، حق درج عدم انتقال مالکیت کالای منقول و غیر منقول را ندارد.
 • پرداخت هر مبلغی تحت عناوین سود علی حساب، سود قطعی، سـود دوران مشارکت و غیره به مانده مبلغ پیش دریافت ممنوع است.

نمونه شکایت از بانک

 • نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ حداکثر به میزان ٣ واحد درصـد بیشـتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری خواهد بود.
 • شرکت لیزینگ مجاز به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان نمی‌باشد.
 • اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری تحت عنوان ودیعـه (امانت) و نظـایر آن، ممنوع است.
 • شرکت های لیزینگ در صورت عدم اجرای تعهد مالی خویش موظف به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات می باشد و این میزان با توجه به توافق طرفین تعیین می‌شود.

موارد شکایت از شرکت های لیزینگ

شرکت های لیزینگ با توجه به تجاری بودن اقدامات خود در قالب شرکت سهامی، عهده دار انجام تعهدات مالی خود در قبال مشتریان می‌باشند و همچنین از طرفی با توجه به دستور‌العمل و آیین نامه ای را که بانک مرکزی منتشر می کند باید عمل نمایند. در صورتی که شرکت های لیزینگ بر خلاف موارد ذیل عمل نماید متخلف و خاطی شناخته می‌شود و می‌تواند تخلف او دارای آثار حقوقی باشد:

 • عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت لیزینگ و یا ارائه ی اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط مدیران شرکت لیزینگ به بانک مرکزی
 • در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و عدم معرفی اعضای جدید
 • تخطی از مفاد دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه های ارائه شده
 • عدم ایفای بدهی ها و تعهدات نسبت به مشتریان
 • عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات لیزینگ به تشخیص بانک مرکزی
 • اعلام ورشکستگی و توقف شرکت های لیزینگ در پرداخت تعهدات و مطالبات طلبکاران

کلاهبرداری در قالب شرکت های لیزینگ

نحوه شکایت از شرکت های لیزینگ

با توجه به اینکه شرکت های لیزینگ خود تحت عنوان شرکت های سهامی تشکیل می گردد، در نتیجه تعهدات مالی شرکت های لیزینگ در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، باید با توجه به مفاد قرارداد و به طور کامل انجام گردد.

در صورتی که اقدامات و فعالیت شرکت های لیزینگ، از موارد عدم ایفای (انجام ندادن) تعهدات مالی و یا از موارد تخلفات شرکت های لیزینگ باشد، در این صورت می توان شکایت از شرکت های لیزینگ را به مراجع صالح مطرح نمود.

مشاوره حقوقی تسهیلات بانکی

در صورتی که شرکت های لیزینگ دارای تعهدات مالی نسبت به مشتریان خود باشند و ایفا (انجام) ننمایند، بر اساس قانون تعهدات، خواهان می‌تواند شکایت از شرکت های لیزینگ را تحت عنوان الزام به اجرای تعهدات مالی و قراردادی (اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) در دادگاه های حقوقی عمومی، واقع در نزدیکی محل شرکت اقامه نماید.

هرگاه شرکت های لیزینگ به تعهدات و مفاد شروط قراردادی خود اقدام ننمایند و بر خلاف ان اقدام کنند، الزام به انجام شروط را می توان از دادگاه مطالبه نمود.

مطالبه خسارت قراردادی

همچنین می توان شکایت از شرکت های لیزینگ را به بانک مرکزی مطرح نمود و بانک بر حسب مورد و با بررسی موارد مذکور نسبت به تذکر و اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهای شرکت های لیزینگ، سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و جانشین مدیر عامل، تعلیق عملیات لیزینگ یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر موارد قانونی اقدام می‌نماید.

حقوق کارگر زن

از جهتی دیگر ممکن است شرکت های لیزینگ بدون کسب اجازه نامه ی اولیه و اصولی از بانک مرکزی، تشکیل گردند و اقدام به فعالیت داشته باشند، به همین جهت، به صورت متقلبانه و با اعلام اینکه در زمینه ی قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت می‌نمایند، اقدام به اخذ پول و مبالغی از مشتریان نمایند، بدون اینکه انجام تعهدی از جانب آن‌ها موجود باشد که در این صورت، می توان شکایت از شرکت های لیزینگ را تحت عنوان کلاهبرداری شرکت های لیزینگ در دادسرا مطرح نمود.

وکلای زبده موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی ارائه هرگونه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای در خصوص شکایت علیه شرکت‌های لیزینگ را اعلام می‌دارد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (22 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *