قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان


با بررسی ماهیت، شرایط و آثار قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان (MC Management Contracting) همراه شما هستیم.

پیمانکاری مدیریت یک مسیر تدارکاتی است که در آن کارها توسط تعدادی پیمانکار کارهای مختلف که با یک پیمانکار مدیریتی قرارداد بسته شده اند ساخته می شود. بطور معمول پیمانکار مدیریت در مراحل اولیه طراحی توسط مشتری منصوب می شود تا از تجربیات آن ها برای بهبود هزینه و قابلیت ساخت پیشنهادها در حین توسعه و همچنین مشاوره در مورد بسته بندی و خطرات ناشی از آن استفاده شود.

بطور احتمال فصل مشترک توافق بین مشتری و پیمانکار مدیریت، هم فعالیت های پیش از ساخت و هم فعالیت های ساخت و ساز را پوشش می دهد، با اعلان برای ادامه رابطه بین این دو که قبل از آن نمی توان قراردادهای کار را اجازه داد، قرارداد مدیریت می تواند، برای پروژه های پیچیده و یا تخصصی که از تعدادی بخش به صورت جداگانه برای بهترین پیمانکار فرعی منصوب می شود، سودمند باشد. این بدان معنی است که توانایی، برای تحویل با بالاترین کیفیت وجود دارد.

همچنین می تواند برای مشتری سودمند باشد، زیرا آن ها می توانند کنترل طرح را حفظ کنند و در عین حال از تجربه و تخصص یک متخصص ساخت و ساز به عنوان بخشی از تیم حرفه ای استفاده کنند، زیرا پیمانکار مدیریت در فرآیند طراحی مشارکت دارد. در عین حال، مشتری می تواند خطرها یا خرید و تحویل را به پیمانکار مدیریتی منتقل کند که هر دو مسئولیت را بر عهده دارد.

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان (MC Management Contracting)

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان، قراردادی ا‌ست که بر طبق آن کارفرما مدیریت اجرایی یک پروژه ساختمانی را به یک پیمانکار حقیقی یا حقوقی محول می کند. بجز کارفرما و پیمانکار، مشاور نیز در قرارداد مدیریت پیمانکاری نقش مهمی دارد. در قرارداد مدیریت پیمانکاری شخصی که هزینه پروژه را فراهم می‌ کند و مالک پروژه می‌ باشد کارفرما است که در طی قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمانکار را به پیمانکار حقیقی یا حقوقی یا همان مجری عملیات پیمانکاری‌ با وظیفه اجرای تمام یا بخشی از پروژه بر اساس حکم قرارداد می‌ سپارد.

روش پیمان مدیریت به دنبال اصلاح روش‌ های مدیریتی برای اجرای ساختمان با هدف تسریع امور و کاهش هزینه ها و خسارت ها می‌ باشد.

انواع قراردادهای پیمان مدیریت بنا به نقش و مسئولیت کارفرما و مدیریت

بطور معمول قراردادهای پیمان مدیریت در زمینه پیمانکاری بنا به نقش و مسئولیت کارفرما و مدیریت پروژه در ۲ نوع متفاوت به شرح ذیل انجام می گیرد که عبارتند از؛

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان نوع اول

در این مدل قرارداد پیمان بین کارفرما و مدیریت طرح بسته می شود. به این ترتیب کارفرمایان اموری را مانند اجرا، ساخت و طراحی پروژه را به آن ها می سپارند. وظیفه پیمانکار در این موقعیت عقد قرارداد است، پس از این که طراحی پروژه توسط مدیریت طراحی
انجام شد، اجرا و مراحل ساخت را نیز به پیمانکاران واگذار خواهند کرد.

قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان نوع دوم

در این نوع قرارداد مدیریت پیمان وظیفه دارد که مسئولیت های خود با عنوان مشاور و ناظر دنبال کند. کارفرما در این نمونه قرارداد با پیمانکاران اجرایی قراردادی را منعقد می کنند، در این جهت که امور ساختمانی انجام بگیرد. در این مرحله از قرارداد مدیر پیمان وظیفه دارد که به شخص کارفرما مشاوره و راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

وکیل دادسرای نظامی کرج

اقسام قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان مبتنی بر منابع مالی

دسته بندی دیگری از قراردادهای پیمان مدیریت در زمینه پیمانکاری محدودیت یا عدم محدودیت منابع مالی پروژه به ۲ شکل متفاوت به شرح ذیل انجام می گیرد که عبارتند از؛

شکل اول) در این شکل از قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معینی (که با توافق کارفرما در قرارداد درج می‌ شود) از کلیه مخارجی که انجام می‌ دهد (از قبیل؛ خریدها، پرداخت های کارگری، ماشین آلات، حقوق پرسنل و غیره) آن کار را انجام می دهد و حق مدیریت دریافت می‌ کند.

شکل دوم) در این شکل از قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان به صورت موافقت نامه مدیریت وجود دارد که آن را قرارداد امانی با پرداخت ثابت به پیمانکار می نامند. در این روش کلیه مخارج پیمانکار بطور کامل پرداخت می گردد و فقط مبلغی که به عنوان سود و مخارج بالاسری پیمانکار تعیین می گردد، به صورت مبلغ ثابتی خواهد بود و این مبلغ را می توان از طریق برگزاری مناقصه بین چند پیمانکار و یا تبادل نظر و توافق بین پیمانکار و کارفرما مشخص نمود.

انواع متفاوت قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان از حیث حدود وظایف

قرارداد مدیریت پیمان انواع متفاوتی دارد که به شرح ذیل عبارتند از؛

قراردادهای پرداخت کلی مدیریت پیمان

در این قرارداد پیمانکار تمامی کار را با هزینه مشخصی به انجام می رساند که شامل دو نوع قیمت ثابت و شناور می باشد.

قراردادهای دائمی مدیریت پیمان

برای موضوع های مستمری مثل تعمیرات به کار می روند که هدف کارفرما از این نوع قرارداد صرفه جویی در هزینه های مناقصه و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی می باشد.

قراردادهای سنجشی مدیریت پیمان

قیمت این نوع قراردادها در ابتدا به صورت تخمینی مشخص می شوند و قیمت نهایی در پایان کار معلوم می گردد.

قراردادهای بازپرداخت هزینه مدیریت پیمان

در این قرارداد کارفرما هزینه های اولیه پیمانکار از جمله هزینه های کارگران، کارگاه و مواد مصرفی به اضافه مبلغ مورد توافق با پیمانکار را پرداخت می کند که به ۲ شکل «فاکتور ثابت» و یا «قیمت هدف» منعقد می گردد.

قرارداد مدیریت

در این قرارداد کارفرما یک شرکت را برای مدیریت و هماهنگی امور طراحی و ساخت بنا، به کار می گیرد تا در کنار پیمانکار به فعالیت بپردازد. این نوع قرارداد برای پروژه های بزرگ و پیچیده ای مناسب است که مستلزم تخصص و تجربه خاص پیمانکار است.

قراردادهای مدیریت پروژه

در این نوع قرارداد پیمانکار به عنوان مدیر پروژه مشخص می گردد که شامل مواردی مثل؛ مشخص کردن کارگاه، تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی، اجرا، امور بازرگانی و تأیید های مربوط پروژه می شود و با پیشرفت پروژه مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می گردد و نیاز به پیمانکار حرفه ای می باشد.

قراردادهای طراحی و ساخت

در این قراردادها پیمانکار به تنهایی مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به عهده می گیرد و کارفرما هم نیازهای خود را دقیق بیان می کند.

قراردادهای مهندسی تأمین تجهیزات و اجرای پروژه

کار طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار واگذار می شود و مدیریت اجرا و کنترل کیفی پروژه نیز بر عهده پیمانکار می باشد.

• قراردادهای ساخت و توسعه

 • بهترین و مرسوم ترین قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان در پروژه های توسعه و ساخت، قراردادهای ساخت و توسعه به حساب می آید که اختیارها و مسئولیت های پیمانکار در قسمت های مختلف پروژه مشخص می شود و پرداخت ها براساس درصد پیشرفت پروژه انجام می گیرد و قبل از مناقصه کارفرما برنامه اجرایی پروژه را آماده می کند و در اختیار پیمانکاران قرار می دهد، تا از مسئولیت های خود آگاهی یابند و اینگونه پروژه ها تحت نظارت کامل کارفرما به انجام می رسد و پیمانکار در هر مرحله به کارفرما گزارش کار ارائه می دهد و مسئله حائز اهمیت در این قرارداد رعایت معیارهای هزینه، کیفیت و زمان در تحقق پروژه می باشد و از انواع آن می توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛
 • ساخت و ساز ابنیه و ساختمان (Building & Structure)
 • قرارداد مشارکت در ساخت (Construction participation contract)
 • نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی (Construction Supervision)
 • مشاوره ساختمانی (Construction consulting)
 • مدیریت طرح (Construction Management)
 • انواع سیستم های سازه ای (Structural System)
 • مدیریت پروژه های عمرانی (Project Management)
 • اسکلت فلزی یا سازه فولادی (Steel Structure)
وکیل دادسرای ارشاد سعادت آباد

کارفرما
مدیرپیمان

مدیر در روش پیمان مدیریت، مانند عضوی از تیم کارفرما است که بر طبق حق الزحمه‌ای مورد توافق طرفین قرارداد یعنی مالک و سازنده و به دور از تمامی تمایلات سودجویانه موجود در پیمانکاری، خدمات مدیریت در زمان ساخت پروژه را انجام می‌ دهد. برای یک سازمان یا یک شرکت وجود مدیر پیمان اهمیت بسزایی دارد، به شکلی که این فرد نقش بسیار مهمی را در شرکت ایفا می کند. نقش مدیرپیمان در تمامی سازمان های مربوطه خدمت به عنوان واسطه بین شرکت ها، کارمندان، مشتریان، فروشندگان و پیمانکاران مستقل است. در واقع وجود این شخص می تواند برای هر شرکت بسیار پر فایده باشد. این عنوان شغلی به این معنا است که مدیران پیمان به عنوان اصلی ترین فرد در تسهیل کردن مذاکره ها، توصیه ها، نگاه داری سوابق، نظارت، تغییر مدیریت و موارد دیگر فعالیت می نماید.

نقش اساسی مدیرپیمان

نقش اساسی مدیرپیمان در هر سازمان و شرکت به شکل ذیل می باشد؛

 • تهیه قراردادهای مشخص،
 • ارزیابی مربوط به موارد تعیین شده،
 • مذاکره درباره مسائل به وجود آمده و اجرای موارد مورد نیاز.

مزایای وجود مدیرپیمان

وجود مدیرپیمان به دلیل این که پل ارتباطی میان شرکت و اشخاص ثالث است برای تمامی پروژه ها یک نیاز ضروری محسوب می شود و وجود مدیر پیمان دارای مزایای بسیاری است که به شرح ذیل عبارتند از؛

 • به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه با تیم طراحی و مهندسان دیگر،
 • نظارت بر پیمانکاران به نحو احسن،
 • ایجاد هماهنگی های لازم در پروژه و حفاظت از مال کارفرما.

مزایای وجود مدیرپیمان

وجود مدیرپیمان برای تمامی پروژه ها یک نیاز ضروری محسوب می شود، زیرا که او رابطی میان شرکت و اشخاص ثالث است و وجود مدیرپیمان از مزایای بسیاری برخوردار است که به شرح ذیل عبارتند از؛

 • به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه با تیم طراحی و مهندسان دیگر،
 • نظارت بر پیمانکاران به نحو احسن،
 • ایجاد هماهنگی های لازم در پروژه و حفاظت از مال کارفرما.

تفاوت مدیرپیمان با مدیریت پیمان

مدیرپیمان با مدیریت پیمان تفاوت هایی دارد و در واقع می توان بیان داشت که مدیریت پیمان به شکل مستقیم با پیمانکاران فعالیت داشته و همکاری می کند، اما مدیرپیمان تنها مدیریت قراردادهای تجاری را بر عهده دارد و ممکن است با پیمانکاران به صورت مستقیم فعالیت نداشته باشد.

از لحاظ حقوقی نیز مدیریت پیمان به عنوان فرد اصلی شناخته می شود. در حالی که مدیران پیمان به عنوان نماینده شناخته می شوند. یعنی نماینده ای از طرف کارفرما که محافظ مال و پول کارفرما می باشد.

وظایف اصلی مدیرپیمان

هر شخصی که در پروژه ای مشغول به کار است، وظایف متناسب با مسئولیت خود را بر عهده دارد، مدیرپیمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حیطه وظایف او بسیار سنگین است و از جمله وظایف مدیرپیمان می توان به موارد بسیار مهم ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

 • مشاوره دادن در مورد قراردادهایی که باید در پروژه انجام شود،
 • مشاوره دادن و یاری کردن درباره امکان سنجی، قابلیت ساخت و ساز، هزینه و برنامه‌ ریزی طرح،
 • مشاوره دادن در مورد مصوبه ها و ضوابط قانونی،
 • مشخص کردن و تعیین شاخص ‌های کلیدی عملکرد برای پیمانکاران فعال در پروژه مربوطه،
 • نوشتن، ارزیابی، مذاکره و اجرای قراردادهای مختلف،
 • برنامه‌ ریزی و کنترل هزینه های مربوط به پروژه های عمرانی،
 • تهیه یک برنامه و تعریف روش‌ های انجام کار بر روی پروژه مورد نظر،
 • تنظیم قراردادهای مناقصه کار،
 • تعیین پیمان کاران برای هر بخش از پروژه ساختمانی یا پروژه های عمرانی دیگر،
 • مساعدت برای تنظیم قراردادهای فرعی توسط پیمانکاران کار،
 • ترتیب اسکان محل پروژه و تهیه امکانات رفاهی لازم برای افرادی که در پروژه مشغول به کار هستند،
 • ترتیب کار برای فعالیت‌ های خاص پروژه،
 • ایجاد و حفظ روابط با تأمین‌ کنندگان و مشتریان پروژه،
 • حفظ مکاتبه ها و اسناد مربوط به قراردادها،
 • ابلاغ و ارائه اطلاعات به ذی نفعان در مورد قراردادهای که انجام شده یا قرار است انجام شود،
 • مدیریت و هماهنگی قراردادهای کار از جمله فعالیت به عنوان مدیر قرارداد، انجام بازرسی، صدور دستورالعمل و گواهی نامه و مواردی از این دست.
جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی

حدود وظایف و تعهدهای طرفین قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان

وظایف کلی کارفرما، مشاور و پیمانکار به شرح ذیل عبارتند از؛

وظایف کارفرما

 • تأمین کننده هزینه‌ های پروژه،
 • انتخاب کننده مشاور و مدیرپیمان،
 • تأییدکننده تمامی متمم‌ های قرارداد،
 • گرفتن استعلام های لازم قبل از شروع کار،
 • اخذ تمامی مجوزهای لازم جهت انجام پروژه،
 • مرجع اصلی تصمیم گیری و صدور دستور های اساسی در قرارداد،
 • مسئول در نظر گرفتن منفعت و مصلحت پروژه در قراردادهای عمومی،
 • داشتن توانایی لازم برای مدیریت پروژه در قراردادهای تک عاملی و دو عاملی.

وظایف مشاور

 • تهیه نقشه‌ ها و اخذ جواز ساخت،
 • امکان‌ سنجی و تهیه طرح توجیهی پروژه،
 • تشخیص صلاحیت و انتخاب مدیرپیمان،
 • بررسی انطباق نقشه‌ ها با اجراء،
 • هماهنگی ما بین کارفرما و مدیرپیمان،
 • نظارت دقیق و نزدیک بر نحوه اجرای پروژه،
 • کنترل تعهدهای مدیرپیمان در حین اجرای پروژه،
 • بررسی و کنترل قرارداد مابین کارفرما و مدیرپیمان،
 • نظارت و پرداخت هزینه‌ ها و کنترل خرید مصالح،
 • در نظر گرفتن نظارت و خواسته‌ های کارفرما در نقشه‌ ها و مباحث اجرایی.

وظایف پیمانکار

 • داشتن تجربه و مهارت کافی،
 • داشتن پروانه اشتغال اجرا از نظام مهندسی،
 • تعیین روش‌ های اجرایی،
 • مشخص کردن اکیپ اجرایی،
 • بیمه کردن پروژه و عوامل اجرایی،
 • ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران جزء،
 • نظارت بر اجرای پیمانکاران جزء،
 • ایفای تعهدات در قرارداد،
 • کنترل بر تمامی عوامل و مراحل اجرایی،
 • اجرای پروژه بر اساس مقررات ملی ساختمان،
 • تحویل پروژه در مدت زمان قرارداد،
 • نصب و راه اندازی و تحویل پروژه.

اهمیت نقش مشاور در قراردادهای پیمانکاری مدیریت پیمان

یکی دیگر از اشخاص مهم در قراردادهای پیمانکاری مدیریت پیمان مشاور است؛ اصلی‌ ترین مسئولیت مشاور در قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان کم کردن و به حداقل رساندن خطرپذیری‌ ها، خطرهای فنی و عملیاتی پروژه و همچنین تضمین امنیت بیشتر مالی پروژه می‌ باشد. مشاوران همچنین نقش رابط بین خواسته‌ ها و نظرهای کارفرما با پیمانکار را دارند و تلاش خود را برای اجرای بهتر پروژه ساختمانی با استفاده از طراحی نقشه ساختمان با بهترین کیفیت و طرح‌ های توجیهی پیمانکار انجام می دهد.
به همین دلیل انتخاب مشاور مناسب به وسیله کارفرما یکی از موارد مهم و تأثیرگذار است، زیرا مشاوری که به درستی کار خود را در اجرای پروژه انجام می‌ دهد، سرعت انجام پروژه و امنیت مالی پروژه را به حداکثر می‌ رساند و همچنین موجب به حداقل رسیدن ریسک‌ ها و اشتباه ها عملیاتی و اجرایی می‌ شود. کارفرما، جهت انجام پروژه نیازمند ساز و کاری است که روابط بین طرفین پروژه را تنظیم کرده و بتواند خطرپذیری را به بهترین نحو بین طرفین قرارداد توزیع کند. این ساز و کار می‌ تواند از طریق مشاور ارائه شود.

نقش پیمانکار مدیریت

بر خلاف تدارکات سنتی یا طراحی و ساخت، پیمانکار مدیریت ملزم به انجام هیچگونه کار نیست، بلکه برای مدیریت کارهایی که توسط دیگران انجام می شود و هزینه هایی که پرداخت می شود. پیمانکار مدیریت در واقع خدمات ارائه می دهد و کار نمی کند. در حالی که پیمانکار مدیریت قراردادهای کار را وارد می کند و آن ها را اجرا می کند، بسیار مهم است. آن ها مسئولیتی در قبال عملکرد پیمانکار کار ندارند.

اوصاف اصلی نقش پیمانکار مدیریت

اوصاف اصلی نقش پیمانکار مدیریت به شرح ذیل عبارتند از؛

 • تهیه برنامه ای برای ساخت و ساز با تیم مشاور،
 • کمک به هزینه ها و ترتیب های مناقصه،
 • قراردادن کارها به صورت رقابتی در بسته های کاری،
 • انعقاد قراردادهای کاری با پیمانکاران برای اجرای قراردادهای کار،
 • حصول اطمینان از این که پروژه به شیوه ای مناسب، اقتصادی و سریع انجام می شود،
 • نظارت بر ارائه طرح توسط پیمانکاران کار از طریق روش ارائه طرح مندرج در قرارداد.

ویژگی های قرارداد پیمانکاری مدیریت

 • اگر مدیریت پیمان در اواسط فاز طراحی و یا زودتر به کار گرفته شود، با ادغام شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر خواهد بود، تجربه ها و مهارت های مربوط به ساخت را در طراحی ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرح ها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.
 • با توجه به اینکه نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت بر عهده مدیریت پیمان می باشد، بنابراین نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.
 • حضور مدیریت پیمان منجر به ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان به لحاظ عدم تداخل کاری می گردد.
 • ارائه خدمات پشتیبانی به پیمانکاران ساخت منجر به تسریع عملیات اجرایی و همچنین پوشش دادن نقاط ضعف آنان می گردد.
 • چون مدیریت پیمان به صورت مستقیم در طراحی و اجرا شرکت نمی کند، می تواند فارغ از مسایل اجرایی، به صورت انحصاری به مدیریت برنامه ریزی و کنترل هزینه بپردازد.
 • مدیریت پیمان همچون عضوی از تیم کارفرما، تمایل های سودجویانه پیمانکاری ندارد و تنها هدفش جلب رضایت و حفظ منافع کارفرما است.
 • در این قرارداد رقابت شدیدی بین پیمانکاران ایجاد می گردد، زیرا کار به بخش های کوچک تری تقسیم شده و پیمانکاران با انجام صحیح و به موقع آن، علاقه به بسته های کاری بیشتری دارند.
همه چیز درباره دادرسی مالیاتی

اهمیت قراداد پیمانکاری مدیریت پیمان

 • ساخت و ساز نیز همچون هر عملیاتی ضوابط خود را دارد و پیش از شروع ساخت،گرفتن جوازهای مربوطه می تواند به راحتی به پیمانکار سپرده شود، اما در غیر این صورت، اگر صاحب کار آشنایی قبلی با مراحل ساخت نداشته باشد درگیر روندی زمان بر خواهد شد و برای حرکت درست در این روند نیاز به کسب تجربه و اطلاعات زیادی خواهد داشت، در حالی که پیمانکار به واسطه شغل خود این فرآیند را بارها انجام داده و به سادگی با توجه به تجارب قبلی خود می تواند جواز های مربوطه را اخذ نموده و پروژه را در زمان تعیین شده آغاز کند.
 • آغاز مراحل ساخت و ساز، تأمین نیروهای کارآزموده کار ساده ای نیست و هر پیمانکار نیروهای خود را داشته و به قواعد کار کردن با هر یک از آن ها آشناست.
 • حضور پیمانکار در تأمین بسیاری از مصالح می تواند مفید باشد، چرا که آن ها تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اصلی را می شناسند و هزینه هایی که میبایست صرف واسطه ها شود حذف می گردد.

ویژگی شرکت‌ های مدیریت پیمان

ویژگی شرکت‌ های مدیریت پیمان شامل موارد ذیل است که سبب کاهش هزینه، کاهش مسئولیت‌ های کارفرما و کاهش زمان و تسریع امور می گردد؛

 • مدیریت پیمان با قاطعیت و قدرت بالا تصمیم گیری می‌ کند.
 • مدیریت پیمان باید در کار نقاط ضعف را پیدا کرده و با برقراری همکاری مناسب با کارفرما جهت اخذ رضایت او برنامه‌ریزی برای حل مشکل را انجام دهد.
 • مدیریت پیمان باید از روحیه رهبری بهره‌ مند باشد تا بتواند تعداد افراد زیادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با پیمانکاری ساختمان مرتبط می‌ شوند را به درستی راهبری کند.
 • مدیریت پیمان باید سرعت عمل و خلاقیت لازم را جهت حل مشکل داشته باشد.
 • تجربیات و مهارت داشتن مدیریت پیمان در پروژه باعث کاهش هزینه‌ ها و همچنین اجرای هر چه با کیفیت‌ تر طرح‌ های پروژه و موجب بالا رفتن قیمت پروژه می‌ گردد.
 • مدیریت پیمان با داشتن مهارت مدیریت و رهبری هماهنگی‌ های لازم را بین عوامل پروژه برقرار می‌‌ کند و باعث می‌ شود که مشکلاتی که در اجرای عملیات پروژه است به حداقل کاهش پیدا کند.
 • در پروژه های بزرگ مدیریت پیمان حجم کار کارفرما را بسیار کم کرده و اولویت‌ ها و نیاز های پروژه را برای کارفرما شفاف‌ سازی ‌می‌ کند.

نکته های مهم قرارداد مدیریت پیمان

 • مدیر پیمان باید یک نسخه از قراردادهایی که با پیمان کاران و پیمان کاران جزء بسته شده است را به کارفرما ارائه دهد.
 • تمامی پرداخت‌ ها به پیمان کاران و پیمان کاران جزء بر طبق درصد پیشرفت کار انجام می‌ گیرد.
 • از مهمترین وظایف کارفرما پرداخت هزینه‌ های مندرج در قرارداد می‌ باشد.
 • پیمان کار وظیفه دارد صورت هزینه‌ های انجام گردیده را با تأیید مهندس ناظر تهیه و آن را حداکثر هر روز یکبار به کارفرما تحویل دهد.
 • مدیرپیمان هزینه‌ های اجرای پروژه‌ را بر اساس نقشه‌ ها، مشخصات فنی و اجرایی برآورد اولیه می‌ کند و بعد از تأیید کارفرما عملیات اجرایی باید توسط مدیرپیمان آغاز گردد.
 • مدیرپیمان فرد امین کارفرما می‌ باشد و وظیفه دارد در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت منافع و صلاح کارفرما را در نظر بگیرد.
 • از مهمترین وظیفه‌ های مدیرپیمان نظارت کامل و دقیق برای ایجاد هماهنگی‌ های لازم جهت اجرای به موقع و صحیح ساختمان است.
 • مدیرپیمان مسئول کلیه فعالیت‌ های اجرایی ساختمان و همچنین تعیین پیمانکاران برای هر یک از بخش ساختمان و انعقاد قرارداد با آن ها می‌ باشد.
 • در قرارداد مدیریت پیمان باید ذکر گردد که مدیرپیمان تحت هیچ شرایطی نمی‌ تواند موضوع قرارداد را به فرد دیگر تحویل دهد.
 • در قرارداد مدیریت پیمان باید ذکر شود که تهیه و خرید تمامی مصالح و خرید یا اجاره لوازم ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.
 • اقدام برای اخذ انشعابات آب، برق، گاز و … به عهده پیمانکار و هزینه کارفرما می‌ باشد.
 • پیمانکار از زمان تحویل کارگاه تا زمان تحویل موقت ساختمان به کارفرما، مسئول نگهداری و محافظت از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان البته با هزینه کارفرما می باشد.
تجدید نظرخواهی

حق بیمه در قراردادهای مدیریت پیمان

از مباحث بسیار با اهمیت در تمامی قراردادهای پیمانکاری بحث بیمه و یا معافیت از بیمه می‌ باشد که به صورت معمول انجام بیمه بر عهده کارفرما می‌ باشد که با استخدام افراد در پروژه برطبق حقوق و مزایایی که دریافت می‌ کنند، حق بیمه آن ها محاسبه و پرداخت می شود.

مزایا قراردادهای مدیریت پیمان برای کارفرما

پیمانکار مدیریت در مراحلی زودتر از یک پیمانکار طراحی و ساخت وارد پروژه می شود و بنابراین می تواند رابطی برای ورودی تخصصی را در فرآیند تدارک ها و ارائه مشاوره در مورد «قابلیت ساخت» و بسته های کاری ارائه دهد.

کارفرما از انعطاف پذیری برای شروع کار در محل در مرحله اولیه درحالی که طراحی هنوز در حال پیشرفت است، برخوردار است. زیرا بسته های کار برای قسمت آخر کار تا زمانی که مورد نیاز نباشد، نیازی به تهیه ندارند. این در تضاد با مسیر طراحی و ساخت است، جایی که محدوده کارهایی که باید توسط پیمانکار طراحی و ساخت انجام شود در ابتدا تعیین می شود.
پیمانکار مدیریت مسئولیت تنظیم بسیاری از قراردادهای کاری را بر عهده می گیرد که بار اداری کارفرما را کاهش می دهد.

معایب قراردادهای مدیریت پیمان برای کارفرما

در حالی که کارفرما با پیمانکار مدیریت قرارداد دارد، پیمانکار مدیریت تنها مسئول انجام تعهدات خود است و خطر تحویل در مجموعه پیمانکاران کار تفکیک می شود.
کارفرما ریسک ورشکستگی پیمانکاران کار را می پذیرد. با طراحی و ساخت و یا خرید سنتی، خطر ورشکستگی پیمانکار فرعی با پیمانکار اصلی مواجه است.
در عمل، مشخصات ریسک پیمانکاری مدیریت بیشتر شبیه مدیریت ساخت و ساز است، تفاوت اصلی این است که برخلاف مدیریت ساخت و ساز، کارفرما مستقیماً پیمانکاران کار را منصوب نمی کند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل قرارداد پیمانکاری مدیریت پیمان در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

۲ دیدگاه

 • سلام وقت شما بخیر اجرای سقف را انجام دادند اقایون اونم نصفه کاره بعد جوشکار اومده میگه پول منو بدید پیمانکار میگه پولشو شما باید بدین من میگم اگر قرار بود دوتا هزینه کنیم پس شما چیکاره ای ما طبق قرارداد پول مقطع اول را تمام و کمال دادیم

  • سلام وقت شما بخیر
   اظهارنامه ارسال نمایید و سپس الزام پیمانکار را به ایفای تعهد مطابق قرارداد بخواهید در صورت عدم اقدام بموقع مکلف به پرداخت خسارت به شما می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *