بازاریابی واریه خدمات غیر حضوری به صورت برخط (آنلاین) سالهاست که مطمح نظر بسیاری از شغل ها قرارر گرفته است .پرداخت وجه ازطریق سیستم کارت اعتباری وکارت های بانکی ،به صورت گسترده ای دربازار امروز ،صورت می پذیرد .باتوجه به اینکه گوشی های هوشمند ،جایگزین سیستم های ثابت رایانه (کامپیوتر) شده اند ،اپلیکیشن های موبایلی ،به زودی جایگزین مطمینی برای پرداخت های آنلاین وغیر حضوری خواهند شد واین موضوع برای افرادی که مشغله زیاد دارند ونسبت به نگهداری کارت های بانکی دقت کمتری دارند ،بسیار مطلوب است . مشاوره حقوقی آنلاین ،درکشور ما سابقه زیادی ندارد وبا وجود کلاهبردی اینترنتی و کلاهبرداری درفضای مجازی ،یافتن موسسه حقوقی معتبر ،جهت مشاوره حقوقی آنلاین ،مهمترین بخش شروع یک رابطه مطمین وامن می باشد .راه اندازی سیستم مدیریت مشتریان ودریافت نماد الکترونیک ،جهت پرداخت انلاین هزینه مشاوره حقوقی آنلاین وهمچنین داشتن مجوز های لازم جهت ارایه مشاوره حقوقی آنلاین ،می تواند  باعث اعتماد دو طرفه برای وکیل ومشاور حقوقی و متقاضی مشاوره حقوقی آنلاین باشد .آیا تاکنون به داشتن وکیل خانواده ،اندیشیده اید ؟آیا امکان برخورداری دایمی شما ازخدمات مشاوره حقوقی آنلاین،بااستخدام وکیل خانواده ،وجود دارد ؟باتوجه به شلوغی کلان شهرها ومشکلات تراکم ترافیک وهمچنین معضل آلودگی هوا ،خدمات مشاوره حقوقی آنلاین واخذ مشاوره آنلاین ازوکلای رسمی دادگستری ، ازنظر اقتصادی به صرفه تر نیست ؟موسسه حقوقی معتبر ،جهت مشاوره حقوقی آنلاین ،چه ویژگیهایی دارد ؟وکیل دادگستری ومشاور حقوقی که امکان ارایه خدمات مشاوره حقوقی آنلاین رادارند ،چه ویژگیهایی دارند ؟آیا می توان به هرفردی که مدعی وکالت دادگستری ومشاوره حقوقی دارد ،اعتماد کرد؟

مشاوره حقوقی

همانگونه که ازنام آن پیداست ،فرآیندی است که طی آن ،شخصی که مشکل حقوقی درباره موضوعاتی چون ،وظایف زوجین نسبت به یکدیگر ،وظایف پدر نسبت به فرزند ،وظایف فرد نسبت به همنوعان و وظایف هرفرد نسبت به جامعه وتکالیفی که هرکسی به لحاظ شهروند بودن ،نسبت به حکومت واشخاص پیدا می کند وسایر موضوعات حقوقی را بامشاور حقوقی ،مطرح می نماید .دراین راستا ودرگذر زمان ،نیاز هرشخص به مشاور حقوقی امین وقابل اعتماد ،بیش ازهر زمان دیگری ،نمودار می شود .داشتن مشاور حقوقی ثابت برای سازمانهای بزرگ وخانواده ها ،درتمامی کشورهای پیشرفته ،ازملزومات حقوق شهروندی ومکمل حقوق شهروندی می باشد .حق برخورداری هرفرد از افراد جامعه به وکیل ومشاور حقوقی ،مانند حق برخورداری از بهداشت وآموزش وپرورش ،درعداد حقوق اولیه قرار می گیرد.

موسسه حقوقی معتبر

کانون وکلای دادگستری ،تنها مرجع مجاز صدور پروانه وکالت دادگستری درایران می باشد .کانون های وکلای دادگستری ،هرساله بابرگزاری آزمون های علمی بسیار دقیق وسخت ،ازبین فارغ التحصیلان حقوق ،تعدادی رابه عنوان کارآموز وکالت می پذیرد .کارآموزان وکالت طی 18 ماه دوره کارآموزی تحت نظر یکی ازوکلای پایه یک دادگستری ،بااصول اولیه دفاع درپرونده ها آشنا شده وپس ازطی این دوره وشرکت درآزمون های متعدد علمی وعملی ،درصورت موفقیت ،موفق به اخذپروانه وکالت دادگستری می شوند .دراین میان افرادی که ازقبولی درآزمون وکالت عاجز مانده اند ،باثبت موسسه حقوقی وبدون حضور وکیل دادگستری درترکیب مدیران این گونه موسسات ،باتوجه به مجاز نبودن دخالت این افراد درپرونده های دادگستری ونداشتن ضمانت اجرا ونظارت کانون وکلا برآنان ،به صورت لجام گسیخته ،هرنوع قراردادی را باارباب رجوع منعقد نموده ودست ارباب رجوع مال باخته هم ازنظر قانونی به جایی نخواهد رسید .توجه داشته باشید که درمراجعه به موسسات حقوقی ،پروانه وکالت مدیران موسسه را مطالبه وملاحظه نمایید .پروانه وکالت دادگستری ،لازم است دردفتر کار وکیل ودر دید عموم نصب شده باشد .موسسه حقوقی معتبر ،موسسه ای است که تمامی مدیران آن هنگام ثبت موسسه حقوقی ،دارای پروانه وکالت دادگستری باشند .درغیر این صورت ،موسسه حقوقی ،ازنظر کانون وکلای دادگستری ،معتبر وقابل اعتماد نمی باشد.

مراحل مشاوره حقوقی آنلاین

پس از برقراری تماس تلفنی بادفتر موسسه حقوقی ،ودرصورتی که امکان ارایه خدمات حقوقی به متقاضی وجود داشته باشد ،پس ازواریز هزینه مشاوره حقوقی آنلاین ، امکان برقراری ارتباط باوکیل ومشاور حقوقی ،وجود خواهد داشت .به کلیه سوالات متقاضی در زمینه موضوع مورد درخواست مشاوره در مشاوره حقوقی آنلاین ،پاسخ داده خواهد شد .امکان مشاوره حقوقی آنلاین به صورت گفتگوی مجازی آنلاین ،نیز وجود دارد.

موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،یکی ازمعدود موسسات حقوقی درایران است که تمامی سهامداران ومدیران آن ،ازوکلای پایه یک دادگستری بوده ومدیرعامل این موسسه ،دکتر محمدرضا مهری ،وکیل پایه یک دادگستری ،بادارا بودن سابقه قضایی وهمچنین سابقه تالیف وتدریس در رشته های مختلف حقوقی ،درآینده ای نزدیک وبا بهره برداری از اپلیکیشن های موبایلی ،امکان رزرو وارایه خدمات مشاوره حقوقی آنلاین رابه شما عزیزان خواهد داد .موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،با تشکیل گروه وکلای مهر وباهمکاری بیش از صد وکیل پایه یک دادگستری در سراسر کشور وهمچنین داشتن قرارداد رسمی باوکلای بین المللی در سایر کشورها ،پیشرو در ارایهخدمات آنلاین حقوقی درکلیه زمینه های داوری درقراردادهای خصوصی ،قبول داوری دراختلافات حقوقی ، قبول داوری در دعاوی بین المللی وهمچنین پذیرش پرونده های حقوقی ایرانیان خارج ازکشور ،قبول پرونده های شرکت ها وسازمانهای بین المللی ،قبول وکالت درپرونده های خارجی های مقیم ایران وایرانیان مقیم کشور ،درمراجع بین المللی ،خدمات مشاوره حقوقی آنلاین درزمینه های حقوق مهاجرت ،اعم ازاخذ ویزا ویااخذ تابعیت ،مشاوره آنلاین درباره قوانین مربوط به ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ،شرایط ازدواج درخارج ازکشور ،شرایط اخذ اقامت تحصیلی درخارج ازکشور وهمچنین انواع ویزاهای تجاری وسرمایه گذاری درخارج ازکشور ،به شما عزیزان می باشد .