داوری

داوری در قراردادها

داوری در قراردادها

با بررسی موضوع داوری در قراردادها همراهتان هستیم. موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع قرارداد داوری یا شرط داوری ضمن قراردادها ... مطالعه مقاله
انتخاب داور

انتخاب داور

با بررسی موضوع انتخاب داور همراهتان هستیم. روش های تعیین داور انتخاب داور توسط طرفین اختلاف انتخاب داور توسط شخص ثالث انتخاب داور توسط دادگاه ... مطالعه مقاله
رد داور

رد داور

با بررسی موضوع رد داور همراهتان هستیم. منظور از جرح و رد داور چیست؟ گاهی ممکن است این استقلال و بی‌طرفی داور که به آن ... مطالعه مقاله
اعتبار داوری

اعتبار داوری

با بررسی موضوع اعتبار داوری همراهتان هستیم. جایگاه اعتبار رای داور رایی که داور صادر میکند و حرف و نظر داور یا داوران ملاک عمل ... مطالعه مقاله
ماهیت داوری

ماهیت داوری

با بررسی موضوع ماهیت داوری همراهتان هستیم. ماهیت داوری به ۲ گروه دسته بندی می شود؛ ۱-قضایی بودن داوری این نظریه داوری را به این ... مطالعه مقاله