مقالات حقوقی

ابطال چک

با بررسی نحوه ابطال چک همراهتان هستیم. آیا با مفهوم چک آشنایی دارید؟ تفاوت چک و دیگر اسناد تجاری چیست؟ منظور از محال علیه در ... مطالعه مقاله
استرداد سند

استرداد سند

با بررسی موضوع نحوه طرح دعوای استرداد اصل یا لاشه یک سند تجاری همراهتان هستیم. سند تجاری این نوع سند، از جمله اسنادی است که ... مطالعه مقاله
ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

با بررسی موضوع نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی در نظام حقوقی ایران و شرایط آن همراهتان هستیم. دعوی ابطال سند رسمی منظور از دعوی ... مطالعه مقاله

دپارتمان داوری

امروز با معرفی دپارتمان داوری گروه وکلای مهر با شما هستیم. حل و فصل اختلافات حقوقی میان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، عموماً به ... مطالعه مقاله