جرم تهدید

جرم تهدید

جرم تهدید


مقاله امروز به جرم تهدید اختصاص دارد؛ مطالعه این مقاله را به تمام هموطنان عزیز پیشنهاد می‌کنیم.

آیا می دانستید چه مواردی جرم تهدید محسوب می‌شود؟

تعریف تهدید چیست؟
در چه مواردی این امر مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است؟
آیا از مجازات جرم تهدید آگاه هستید؟
آیا از ادله اثبات جرم تهدید مطلعید؟
آیا ارتکاب جرم تهدید از طریق ارسال ایمیل یا پیامک وجود دارد؟
تهدید زن و شوهر نسبت به یکدیگر، جرم است؟
برای اطلاع از پاسخ سوالات مذکور با ما همراه باشید.

تهدید چیست؟

تهدید بیان نیت شخصی است که قصد دارد به دیگری زیان یا آسیب برساند؛ تهدید از نظر حقوقی در ارتباط با اجبار یا اکراه می‌باشد.

از لحاظ قانونی برخی از انواع معمول تهدیدها که ممنوع است و شامل تهدیدهایی می‌شود که به منظور به دست آوردن امتیاز مالی اعمال می‌شود یا برای مجبور کردن دیگران به انجام کاری برخلاف میل‌شان، اعمال می‌شود.

کاربرد اصلی مفهوم تهدید، در مطالعات امنیتی است در این حوزه تهدید عاملی علیه امنیت به ‌شمار می‌آید؛ تهدید در مباحث امنیتی عاملی نامطلوب است که می‌تواند خارج از اراده و کنترل ما عمل کند و آماج آن بقاء و ارزش‌های اساسی است.

مجازات فروش اموال دیگران

تهدید به معنای ترساندن و بیان رفتار غیرقانونی و یا نامشروعی است که مرتکب قصد انجام آن را دارد؛ لذا اگر شخصی دیگری را تهدید به طرح شکایت کیفری و احقاق حق خود کند این عمل جرم نمی‌باشد.

تهدید ممکن است انجام عملی، بیان حرفی و یا نشان دادن حالتی به طرف مقابل باشد؛ همه انواع تهدیدها در قانون جرم نیستند، چه بسا افرادی که در انجام موضوعی که تهدید کرده‌اند ناتوان بوده و امکان عملی کردن تهدید خود را ندارند.

تهدید در قانون

بیان جملاتی در هنگام عصبانیت که مبتنی بر وعده انجام عملی ناشایست نسبت به مال، آبرو و یا جان فرد یا افراد دیگری باشد، در اصطلاح حقوقی، تهدید نامیده می‌شود.

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ایران از فصل بیست و دوم، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وکیل تخصصی تهدید اینستاگرامی

تهدید از نظر حقوقی یکی از مصادیق معاونت در جرم است که به­ طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است؛ چرا که اگر شخصی دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم کند، به عنوان معاون جرم، مستحق مجازات است.

در چه مواردی تهدید به عنوان جرم مستقل قلمداد می‌شود؟

تهدید در چند مورد به عنوان جرم مستقل مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است:

الف) کسانی که با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگران را تهدید کنند.
ب) کسانی که با تهدید دیگران را ملزم به دادن نوشته یا سند یا مهر و امضاء می‌کنند.
پ) کسانی که دیگران را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا دیگران می‌کنند.
ت) تهدید کسانی که هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار می‌گیرند و با تهدید در کار فرودگاه یا مأمورین مسئول ایمنی پرواز و هدایت اخلال می‌کنند.

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی چیست؟

به موجب ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات «هر کس با جبر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

با توجه به عمومیت ماده اگر این اسناد یا نوشته‌ها متعلق به خود مرتکب باشد نیز موجب خروج عمل از شمول ماده نیست.

عناصر مادی و معنوی جرم تهدید چیست؟

برای تحقق هر جرم علاوه بر شرایط اختصاصی هر جرم باید شرایطی عمومی جرم نیز اثبات گردد.

حقوق‌دانان به شرایط عمومی جرم، ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند و شامل سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می‌شود.

رکن یا عنصر مادی به این معنی است که شخص مرتکب رفتار یا عملی شود که در قانون آن رفتار یا عمل جرم باشد و رکن یا عنصر معنوی به این معنی است که شخص مرتکب از انجام رفتار مجرمانه قصد و سونیت ضرر و آسیب رساندن به شخصی را داشته باشد.

بنابراین عنصر مادی جرم تهدید، تهدید کردن یا اجبار و اکراه نمودن است و حصول نتیجه مجرمانه که گرفتن نوشته یا سند یا امضای آن‌هاست در این جرم ضروری می‌باشد؛ عنصر معنوی این جرم داشتن علم و عمد نسبت به اقدامات انجام گرفته است.

وجود تهدید موثر

وجود تهدید موثر (اثرگذار باشد)، امری نسبی و تحقق آن منوط به شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و شخص تهدید شده دارد، بدین معنی که تهدیدکننده باید قادر به انجام موضوع تهدید باشد و امکان اجرای چنین امری نیز از نظر عقلانی وجود داشته باشد.

تفاوت اجبار و تهدید چیست؟

اگر تهدید به حدی برسد که اراده را سلب کند اجبار نامیده می‌شود؛ در این صورت اصولا مسئولیت و مجازات، متوجه شخص تهدید کننده است.

اگر تهدید به صورت اکراه باشد از موارد معافیت از مجازات و رفع مسئولیت کیفری است.

نکات مهم در خصوص جرم تهدید

ترس از کسی بدون اینکه این بیم و ترس از عمل تهدیدآمیز فاعل سرچشمه گرفته باشد مشمول تهدید کیفری نیست.

تهدید با هر لفظی و با توجه به قانون حتی با کنایه و به‌طور غیر مستقیم هم صورت می‌گیرد.

در نتیجه اگر تهدید کننده اطمینان داشته باشد که موضوع تهدید به اطلاع قربانی می‌رسد برای تحقق جرم کافی است؛ جرم تهدید از جرایم قابل گذشت است که با حصول این گذشت در هر مرحله از دادرسی امکان توقف رسیدگی وجود دارد.

یکی دیگر از مواد بیان‌کننده عنصر قانونی

یکی دیگر از مواد بیان‌کننده عنصر قانونی جرم تهدید ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌باشد. طبق ماده مذکور، این جرم، چه اینکه تهدیدکننده تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام عمل یا ترک عملی را نموده یا ننموده باشد، تحقق می‌­یابد.

منظور از ضرر شرفی ترساندن طرف به بی‌آبرو کردن و انجام امری برای بردن حیثیت و شرف قربانی است؛ این تهدید ممکن است نسبت به خود مخاطب یا همسر و خواهر یا فرزندان او باشد.

جرم تهدید

در افشای سر باید این راز به گونه‌ای باشد که مخاطب مایل به فاش شدن آن نباشد و غالباً پرداخت وجه یا انجام عملی را در ازای فاش نشدن آن ترجیح دهد.
اگر مرتکب به وسیله تهدید مالی ببرد ممکن است به جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید محکوم شود؛ اما قصد مرتکب در به اجرا گذاشتن و یا عمل نکردن به تهدید تأثیری در تحقق جرم تهدید ندارد و سوءنیت و قصد مرتکب در این جرم ایجاد نگرانی در قربانی است.

مجازات

مجازات جرم تهدید در ماده ۶۶۸ حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. مجازات این جرم در درجه ۶ قرار می‌گیرد و امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم و تعویق صدور حکم در این درجه وجود دارد.

تهدید موضوع ماده ۶۶۹ نیز مستوجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا حبس از یک ماه تا یک سال است؛ مجازات این جرم نیز در درجه ۶ قرار می­‌گیرد.

محل رسیدگی به جرم تهدید

صلاحیت رسیدگی به هر جرمی که با شکایت کیفری شاکی آغاز می‌شود، دادسرای عمومی محل وقوع جرم برای جرایم عمومی است.

جرم عمومی به جرایمی اطلاق می‌شود که در دادسرای عمومی قابل رسیدگی است.

برای تنظیم شکایت تهدید، امکان مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور کیفری وجود دارد تا بتوان تشخیص داد که آیا تهدید موثری صورت گرفته است یا خیر.

اخاذی در فضای مجازی

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم تهدید دادگاه عمومی جزایی دو محلی است که جرم تهدید در ان وقوع یافته است.

از آنجا که یکی از شکایت و پرونده‌های رایج در دادگاه‌ها مبنی بر جرم تهدید است و شمار زیادی از این جرائم توسط تلفن‌های همراه و سامانه‌های اینترنتی به وقوع می‌پیوندد امروزه امکان تعقیب این شیوه از جرم تهدید وجود دارد.

صدای ضبط شده مرتکب مبنی بر تهدید نیز تنها می‌تواند به عنوان اماره‌ای در تقویت علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد و اگر با دلایل دیگری همراه باشد موجب صدور حکم بر محکومیت مرتکب گردد.

تهدید در فضای مجازی

در مورد دلایل مورد نیاز برای طرح شکایت تهدید لازم به ذکر است طرح هر نوع شکایت کیفری مستلزم ارائه مدارک شناسایی شاکی و نیز ارائه مشخصات و آدرس مشتکی‌عنه (کسی که بر علیه او شکایت شده است) در صورت امکان است.

انجام این شکایات توسط وکلای دادگستری دارای مزایای زیادی است چرا که نیاز به حضور شاکی در مراحل و مراجع مختلف کیفری را مرتفع می‌نماید و امکان گرفتن خسارات معنوی ناشی از جرم تهدید را میسر کرده و با پیگیری وکیل خبره روند پرونده با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

مجازات جرم تهدید چیست؟

چهل و پنج روز تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق مجازات تهدیدکننده می‌باشد.

تاثیر رضایت شاکی در جرم تهدید چیست؟

تهدید از جرایم قابل گذشت است و با گذشت شاکی و اعلام رضایت مجازات اجرا نمی‌شود.

 

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (27 امتیاز)

4 دیدگاه

 • سلام وقتتون بخیر من ارتشی هستم و درجه دارم.از یکی افسرهای همونجا که خیلی بد دهن و منو تهدید میکنه و پرونده منو داره خراب میکنه شکایت دارم. سال دیگه میخوام رسمی بشم چه اقدامی انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه تهدید و توهین جرم میباشد و قابل تعقیب قضایی است، شما میتوانید در دادسرای عمومی یا دادسرای نظامی علیه ایشان شکایت کیفری نمایید. البته میتوانید در شعبه قضایی، حوزه محل خدمت این پرونده را تشکیل دهید.

 • سلام وقتتون بخیر، برادرم پدرم رو هم زده و هم با تهدیدش کرده و مجبورش کرده که مبایعه نامه رو امضا کنه، و پدرم رو تهدید کرده که برای مثال خونه رو آتیش میزنم و … حالا میخواستم بدونم ما میتونیم ازش به خاطر این کارش ازش شکایت کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، مطابق ماده 668 (هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.) شما هم می‌توانید طبق این ماده قانونی از ایشان شکایت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *