نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده 100 شهرداری


با موضوع نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همراهتان هستیم.

کمیسیون های پیش‌بینی شده در قانون شهرداری به تخلفات ساختمان سازی رسیدگی می‌کنند و اقدام به تصمیم‌گیری و صدور رای می‌نمایند،به رایی که از کمیسیون‌های شهرداری صادر می‌شود، می‌توان اعتراض نمود که در این مقاله به چگونگی اعتراض به این آرا خواهیم پرداخت.

حرف حساب ماده ۱۰۰ چیست؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط و قوانین شهرسازی و ایمنی.

اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده (اختیار داده است) که با اخذ جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکنیگ و تراکم اضافی را نادیده بگیرد.

نکات حقوقی کمیسیون ماده صد

شهرداری قدرت متوقف کردن عملیات ساختمانی را دارد. دقت داشته باشید که شهرداری فقط می تواند از اقدامات متخلّفانه جلوگیری کند. امّا تصمیم گیری راجع به تخریب یا جریمه در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد چه جرایمی اجرا میشود؟

بهترین وکیل شمال تهران

نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

احداث بنای بدون پروانه (مجوز)

مطابق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم شهر واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند.

درصورتی‌ که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری، دست به ساخت‌‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:

 • ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.
 • ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند.
 • حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.

تخلف تراکم اضافی

مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانۀ ساخت آن ذکر می‌‌شود، حال اگر زیاد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌‌شود شخص مرتکب، تخلف تراکم اضافی شده ‌است.

کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌‌تواند دو نوع حکم صادر کند: ۱. تخریب؛ ۲. جریمه.

بهترین وکیل شمال تهران

درصورتی‌ که در ساخت ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد یا اینکه کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر کند ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد.

اگر قلع (تخریب) اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد. عواملی در صدور رأی کمیسیون به اخذ جریمه مؤثر هستند که شامل نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح است.

موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد که در خیابان‌ اصلی، خیابان‌ فرعی، کوچۀ بن‌باز یا کوچۀ بن‌بست قرار دارد یا خیر.
نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وکیل اجرای احکام مدنی

تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

در مواردی که با توجه به مشخصات پروانه و همچنین نقشه‌‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است.

اگر سازندۀ ساختمان بدون توجه به این ضوابط (مقررات) پارکینگ نسازد یا اینکه ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، سازنده مرتکب تخلف شده‌ است.

در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد (پارکینگ ساخته نشده باشد، ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد.

چنانچه امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. درصورتی‌که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند.

مستحکم نبودن بنا و رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

زمانی‌که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.

همچنین اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند.

تغییر کاربری

شهرداری در شهرهایی که نقشۀ جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانۀ ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. اگر برخلاف آنچه به‌عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک، منطقۀ غیرتجاری را محل کسب (درآمد)، پیشه (کار) و تجارت کند، شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می‌‌کند.

کمیسیون پس از محرزشدن تخلف، در مهلت مناسب درمورد تعطیلی محل تصمیم می‌‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.
نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

تخلف مهندس ناظر ساختمان

مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می‌‌شود با مشخصات درج‌شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد.

در پایان‌کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته‌شده با آنچه در پروانه و نقشه نوشته شده‌ است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند یا برخلاف واقع گزارش دهد و پروندۀ آن ساختمان در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام‌مهندسی گزارش دهد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد از سوی دولت

تجاوز به معابر شهر

درمورد تخلف تجاوز به معابر (ورود به محل عبور و مرور) شهر باید بگوییم که منظور قانون‌گذار عقب‌نشینی نکردن مالک است و واژۀ تجاوز از باب تسامح (مدارا) و تساهل (آسان گیری) به کار رفته است.

تخلف تجاوز به معابر شهر در تبصرۀ ۶ مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می‌کند که مالک بنا در هنگام نوسازی برخلاف پروانه یا بدون پروانه و با رعایت نکردن موارد اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید کند یا به نحوی از آنجا به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری تجاوز کند.

وکیل تخلفات ساختمانی

درحقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر (ورود غیر مجاز به محل عبور و مرور) شهر متخلف شناخته می‌شود، ابتدابه‌ساکن مالک است و حقیقتاً تجاوزی به ملک دیگری انجام نداده و در واقع به ملک سابق خود تجاوز کرده است.

اما بر اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح‌ها‌ی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شده است. چنین طرح‌هایی یا فوری و ضرب‌الاجلی است که دولت با پرداخت ارزش ملک به مالک و خراب‌کردن آن طرح خود را اجرا می‌کند یا اینکه مهم و فوری نیست، ولی حتماً باید انجام گیرد.

حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا را دارد باید براساس چنین طرحی ساخت‌وساز کند و اگر خلاف آن ساخت‌وساز کند، بدون علم به اینکه ملک مزبور تماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می‌‌شود، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و در کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری طرح دعوا کند.

حال که جرایم را دیدیم بریم سراغ نحوه رسیدگی به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نحوه رسیدگی به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رأی در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری، اصطلاحاً رأی قطعی و قابل اجراست؛ لکن مطابق بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ١٣٩٢، می توان به تصمیم قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.
از طرفی همانطور که پیش تر عرض کردم، رأی قطعی کمیسیون قابل اجراست که می توان دستور موقت (توقف) مبنی بر توقف اجرای حکم قطعی را نیز هم زمان با اعتراض به رأی از دیوان مطالبه کرد.

وکیل دعاوی ملکی فرمانیه

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله ای و غیر حضوری است. به این معنی که اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا در مرحله بدوی (نخستین) مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از صدور رأی ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر است.
رسیدگی غیر حضوری به این معنی است که اعتراضات و دفاعیات از طریق تبادل لایحه مورد بررسی و نهایتاً رسیدگی قرار می‌گیرد و نیاز به تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی نمی‌باشد.

احداث ساختمان بدون پروانه

در مرحله بدوی (نخستین)، فقط اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند شکایت نمایند. امّا در تجدیدنظر، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری ها نیز می‌توانند نسبت به این رأی صادر شده اعتراض کنند.

برای افراد مُقیم، مهلت زمان تجدید نظرخواهی ۲۰ روز و برای افراد مُقیم خارج کشور، این زمان ۲ ماه از زمان ابلاغ است.
نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مهلت اعتراض به رای صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰

مهلت زمان اعتراض به رای صادره از کمیسیون بدوی (نخستین) ماده ۱۰۰ شهرداری برای هر شخص ذی نفعی (سودبر از دعوا) چه سازنده و پیمانکار یا مالک ساختمان به مدت ۱۰ روز، مهیا است.
کمیسیون بدوی (نخستین) با دریافت اعتراض، آن را به مرجع دیگری می فرستد و این طور نیست که خودش بتواند به اعتراض مطرح شده هم رسیدگی نماید.
مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون بدوی (نخستین) ماده صد، کمیسیون تجدیدنظر است که در واقع باید آن را شعبه دیگری از کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.

راه عزل وکیل در وکالت بلاعزل

تذکر: احتمال نقض شدن رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون تجدیدنظر این ماده، بسیار بعید است.

مرجع اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ کجاست؟

بر اساس قانون، آرایی که از کمیسیون های ماده ۱۰۰ چه بدوی (نخستین) و چه تجدیدنظر صادر شده اند اگر قطعی شوند، مرجع اعتراض نسبت به آنها دیوان عدالت اداری است و مهلت این اعتراض نیز ۳ ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد.
نحوه رسیدگی و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۳۴ امتیاز)

۴ دیدگاه

 • سلام. بنده ۴۰ متر خانه در طبقه دوم اضافه کرده ام و دیروز من را جریمه کرده اند. آیا میتوانم اعتراض کنم؟

  • سلام. صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌باشد که در صورت صدور رای توسط کمیسیون بدوی این رای قابل اعتراض در هیات تجدید نظر کمیسیون ماده می‌باشد و بعد از آن دیوان عدالت اداری.
   جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

 • روز خوش جناب ما پروانه گرفتیم برای ۴ طبقه ساختمون مسکونی توی طبقات یک و دو هرکدوم ۱۵ و ۱۸ متر اضافه بنا زدیم توی همچین موردی که یکی از همکارامون داشته تخریب زدن مال ماهم همینطوری میشه الان؟

  • سلام وقت شما بخیر
   داشتن اضافه بنا بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی اگر تخریب آن ضرورت نداشته باشد، رای به جریمه برای هر متر مربع صادر میگردد. و اگر شما جریمه را پرداخت نکنید، ممکن است شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای تخریب کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای ما با شماره های ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ و ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *