وکیل دادسرای اقتصادی تهران

وکیل دادسرای اقتصادی تهران

وکیل دادسرای اقتصادی تهران


امروز با موضوع معرفی وکیل دادسرای اقتصادی تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

جرایم اقتصادی و پدیده مجرمانه جرم اقتصادی رفتار و اعمالی را شامل می‌شود که تاثیر آن مستقیماً بر نظام اقتصادی ایران است.

اخلال در نظام اقتصادی و بر هم زدن نظم اقتصادی ویژگی بارز این جرم است.

وقتی جرم اقتصادی با هدف لطمه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی کشور رخ می‌دهد، جرم شناسان این پدیده مجرمانه را جرم اقتصادی می‌گویند.

جرایمی که می‌توان از آنها به عنوان جرم اقتصادی نام برد؛ می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

‏اقتصاد را اگر خلاصه در نظریات آدام اسمیت نماییم سیاست‌های کیفری  در ایران نیز باید بر مبنای همین نظریات دنبال شود.

شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران

آدام اسمیت با نوشتن دو کتاب با نام‌های نظریه عواطف اخلاقی و بررسی درباره ماهیت علل ثروت ملل به اقتصاددانان که شاید خیلی از این وقایع را قلبا قبول نداشته باشیم اما باید منطقاً باور داشته باشیم که دست‌های نامرئی آثار سنگین خود را به دوش نظام اقتصادی خواهند گذاشت.

صلاحیت دادسرای امور جنایی تهران

ما در جرایم اقتصادی به دنبال مجازات دست‌های نامرئی هستیم که آثار زیانباری را به دوش نظام اقتصادی و جامعه گذاشته است.

آنچه امروزه به جرم مشهور است بیانگر لطمه شدید به نظام اقتصادی داخلی و بین‌المللی کشور است.

سازمان ملل و اتحادیه اروپا در ده سال اخیر به دنبال سیاست‌های جنایی سختگیری‌های شدیدی در مورد جرایم اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادند.

جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در این مقاله به بررسی جرایم مالی و اقتصادی و ارائه راهکار در مواجه با جرایم اقتصادی پرداخته است.

علت اهمیت موضوع آن است که برخی از اشخاص ناخواسته و یا ناحق در دام جرایم اقتصادی اسیر می‌شوند، صحبت از دادسرا و ارکان آن و نحوه انجام وظایف دادسرا است.

زمانی که جرم متهم به اثبات نرسیده است او نیز همچون تمامی اشخاص جامعه مستحق جرم و مجازات نیست یا بر فرض که متهم در دادسرای جرایم اقتصادی مجرم شناخته شود باز هم از حقوقی بهره‌مند است که قانون آیین دادرسی کیفری و سند امنیت قضایی بر آن تاکید داشته است.

شکایت از قاضی

نقش وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در اینجا اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اگر بازپرس جرایم اقتصادی در مقامی که تحقیقات جرم را انجام می‌دهد و یا دادستان در مقام تعقیب حقوق متهم را رعایت ننمایند انگار که بی گناهی را مجازات نموده و گناه کاری را از چنگال قانون فراری دادند.

چرا که در جرایم اقتصادی مجرمان اقتصادی غالباً یقه سفیدانی هستند که به تمام ابعاد فنی و حقوقی موضوع آشنایی دارند و به اصطلاح همچون ماهی در نظام اقتصادی کیفری از چنگال قانون سر می‌خورند.

وکیل متخصص امور بانکی

در رسیدگی دادسرای جرایم اقتصادی تهران چه تخلفاتی احتمال رخ دادن دارد؟

موارد تخلف شامل:

۱- خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی موضوع بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات است.

یعنی اگر مقام قضایی در دادسرای جرایم اقتصادی چنان بر متهم بتازد وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران یقین کند بازپرس از جایگاه بی طرفی خارج شده است، می‌تواند این مورد را بر وی متذکر گردد.

در صورت عدم تأثیر بر دادستان، شکایت علیه بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی تهران مطرح نماید.

۲- رفتار خلاف شأن قضایی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران.

 ‏ موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات.

‏۳- خودداری از پذیرش لوایح جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده تخلف موضوع بند ۳ ماده ۱۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات.

یعنی اگر بازپرس از دریافت شکایت یا دفاعیات وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران طبق لوایح تقدیمی خودداری نماید این عمل جرم بوده و با هوشیاری وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران  قابل تعقیب است.

‏۴- حال فرض کنید کارمندی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران تخلف انجام دهد و مقام قضایی آن را گزارش نکند، با هوشیاری وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران این موضوع قابل پیگیری بر مبنای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات می‌باشد.

مشاوره حقوقی تخلفات انتظامی قضات

‏۵- فرض کنید اگر دادستان دادسرای جرایم اقتصادی تهران نسبت به اعمال دادیار و یا بازپرس نظارت کافی و لازم را نداشته باشند.

این مورد نیز با هوشیاری وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران قابل پیگیری است و مصداق بارز تخلف بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات است.

دفتر وکالت مجازی

‏۶- امتناع (خودداری) از انجام وظایف قانونی به هر بهانه‌ای رخ دهد قابل پیگیری است و وکیلی می‌تواند به این مسئله پی ببرند که آگاهی کامل نسبت به وظایف مقامات قضایی دادسرای جرایم اقتصادی تهران داشته باشد.

تفتیش و بازرسی منازل بعد از غروب آفتاب

فرض کنید به دستور دادستان دادسرای جرایم اقتصادی تهران ضابطان (مأموران) محل‌های کسب و یا سکونت اشخاص را به جای اینکه در روز بازرسی نمایند هنگام غروب بررسی نمایند و این مورد تحقیق علت خاصی باید در غروب انجام شود در سند قضایی درج نشده باشد.

همین مطلب می‌تواند تضییع (ضایع شدن) حقوق متهم تلقی شود و آثار زیان باری را بر او بار نماید.

اگر ضابطین در تحقیقات خود دچار  اشتباه شوند با این اشتباه درج اطلاعات غیر واقع در پرونده شود، مورد از موارد شکایت از ضابط به مقام قضایی دادسرا توسط وکیل جرایم اقتصادی تهران خواهد بود.

آموزش نحوه شکایت از قاضی

باید تفهیم اتهام به صورت کاملا دقیق به متهم و وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران صورت گیرد.

اگر این تفهیم اتهام به درستی صورت پذیرد وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران مکلف است مورد را به مقام قضایی نماید تا مجدداً به موکل تفهیم اتهام نمایند.

اگر بازپرس در تعیین وثیقه (تضمین) تخلفی انجام دهد این امر سبب می‌شود تا وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران با هوشیاری مورد را متذکر گردد.

رسیدگی نهایی به جرایم اقتصادی مانند سایر جرایم در دادگاه صورت می‌گیرد.

در دادگاه جلسه رسیدگی با حضور متهم و وکیل وی و شاکی تشکیل می‌شود و دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم اقدام به صدور رای می‌نماید.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی تهران

اگر به دنبال بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران را معرفی می‌نماییم.

جهت رزرو وقت با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران هم اکنون می‌توانید با خطوط موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس گرفته و نوبت خود را ثبت نمایید.

از جمله وظایف مهم وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران حفاظت و حراست از حقوق متهم در تمامی مراحل دادرسی کیفری است.

یعنی همین که  وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران، وکیل متهم باشد، بزرگترین گام او  در دفاع است.

بدین منظور وکیل دادسرای جرایم اقتصادی تهران باید حقوق متهم را  دقیق بداند و به او یادآوری کند و دائماً مراقب باشد تا خدشه ای به  حقوق متهم وارد نشود.

جرم اقتصادی چیست؟

جرایمی که تاثیر آنها مستقیما بر نظام اقتصادی و پولی بانکی کشور باشد، جرم اقتصادی می‌باشد.

مصادیق جرایم اقتصادی کدامند؟

جرم اقتصادی انواع مختلفی دارد که می‌توان از آنها به پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و… اشاره نمود.

 

 ‏دفتر وکالت وکیل آنلاین دادسرای اقتصادی تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۲۱۰ امتیاز)

۱۰ دیدگاه

 • سلام وقت به خیر
  بنده رو دادسرای شاهین شهر اصفهان به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور شش ماه بازداشت موقت نگه داشتند و بعد با ۱۷ میلیارد تومن وثیقه آزاد کردند.
  من تولید کننده نیستم و تو هیچ موضوع تولیدی هم فعالیت ندارم.
  فقط تامین کننده بعضی قطعات کارخانجات از کشورهای اروپایی و چین هستم.
  هیچ اخلالی هم انجام ندادم.
  حالا یه وکیل تو اصفهان به من گفته میتونه تضمینی برام تبرئه بگیره.
  گروه وکلای مهر اصفهان
  میخواستم بپرسم شعبه شما تو اصفهان هستند؟

  • سلام روزتون به خیر

   برای تفهیم اتهام درباره اخلال در نظام تولیدی کشور نیازی نیست که حتما شما تولید کننده باشید.
   تامین قطعات کارخانه های تولیدی اگر به عمد و با نیت سودجویی توسط شما به مشکل بخوره میتونه از مصادیق اخلال در نظام تولیدی کشور باشه.
   هر پند اطلاعات دقیقی از پرونده شما ندارم که بتونم درست و روشن اظهار نظر کنم.
   همکار وکیلی که در اصفهان خودشون رو عضو گروه ما معرفی کردند هم قطعا قصد کلاهبرداری از شما رو دارند.
   گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی مهر پارسیان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ هیچ شعبه ای در داخل و خارج از کشور ندارد.
   تمای فعالیت های این موسسه تحت نظارت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون بین المللی وکلای دادگستری در ایران و سایر کشورها انجام میشه.
   ضمنا ادعای تضمین در نتیجه پرونده صرفا از سوی دلالان و کلاهبرداران انجام میشه.

   روابط عمومی و بین الملل موسسه حقوقی مهر پارسیان

 • دکتر مهری جان سلام
  من ویدئوهای شما رو تو یو تیوب دیدم
  میشه لطف کنین اگه خودتون هم نمیتونین وکیل تضمینی برای پرونده جرائم اقتصادی بزرگ به من معرفی کنید؟
  من پرونده زیاد دارم معرفی کنم اگه درصد خوب میدین

  • سلام قربان وقت به خیر
   ما با این روش هیچ پرونده ای از دلال یا واسطه قبول نمیکنیم.
   صرفا پرونده بعد از مشاوره توسط وکیل و به صورت مستقیم قابل پذیرش هست.
   وکیل تضمینی هم نداریم.

 • سلام جناب وکیل سوال داشتم که اگر بازپرس شکایت من رو نپذیره و دلایل درست نداشته باشه امکان شکایت ازش وجود داره؟

  • سلام و عرض احترام
   اگر منظور از نپذیرفتن شکایت، صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب هست این قرار از سوس شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است.
   اما اگر مقصود شما استکاف از رسیدگی توسط بازپرس هست بله این امر قابلیت شکایت کیفری و انتظامی از بازپرس را دارد

 • سلام وقتتون بخیر، متاسفانه چند وقت پیش من قربانی یک کلاهبرداری شدم، چند مورد واریزی از کارت دیگران به کارت خودم داشتم، که در نهایت من براشون رمز ارز خریدم و زدم به آدرس کیف پول خودشون، الان صاحب کارتی که از اون بنده خدا هم کلاهبرداری شده و پول ریختن به حساب من از من شکایت کرده و حساب بانکی من رو بسته می‌خواستم ببینم من الان چیکار می‌تونم بکنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر رضایت شاکی را اخذ نمایید موضوع منتفی است و در غیر این صورت باید عدم سوء نیت خودتان، مبنی بر بی‌اطلاعی از برداشت از حساب شاکی را اثبات نمایید. بهتر است در این خصوص با وکیل متخصص مشورت نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در جرایم اقتصادی با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب مهری سوالی از خدمت شما دارم
  من دخترم در هلند زندگی میکنه و من براش تو ایران خونه ای خریده بودم الان دخترم اونجا ازدواج کردن و من میخوام پول این خونه رو براش بفرستم که حدودا ۱۴ میلیارد هست شنیدم صرافی نمیپذیره و میگن از مصادیق پولشویی هست درست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، امکان انتقال این مبلغ به صورت مستقیم وجود ندارد. در خصوص راهکار این مورد شما می‌توانید با آقای دکتر مهری وکیل متخصص در امور بین الملل جلسه مشاوره‌ای داشته باشید. جهت هماهنگی زمان مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *