وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران همراهتان هستیم.

مرحله قطعی شدن حکم صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدید نظر است. ساختار دادگاه تجدیدنظر استان، بسیار متفاوت با دادگاه بدوی است.

در بیشتر دادگاه‌های بدوی نظام تک قاضی حاکم است. اما در دادگاه تجدیدنظر استان، قطعا بیش از یک قاضی در پرونده اظهار نظر خواهد کرد.

اهمیت دادگاه تجدیدنظر استان در این است که معمولا آخرین مرحله رسیدگی است. اعاده دادرسی راهی برای زنده کردن مجدد پرونده بعد از مرحله تجدید نظر است که محدودیت‌هایی دارد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان به عنوان مرجع تخصصی اعلام وکالت در مرحله تجدید نظر از احکام دادگاه‌ها، به پاسخگویی بعضی از سوالات عزیزان جهت طی کردن مراحل حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد پرداخت.

وکیل کیفری دادگاه تجدید نظر

آیا ادعای جدید در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است؟

ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

وکیل خیلی خوب در تهران

بنابراین برای طرح ادعای جدید، باید شکایت کیفری جدیدی در دادسرا یا مرجع صالح قضائی مطرح و رسیدگی شود. چرا که دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض از حکم صرفا با حکم صادر شده سر و کار خواهند داشت و به ادعای جدید رسیدگی نخواهند کرد.وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

مشاوره حقوقی اعاده دادرسی

شرایط اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر چیست؟

رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر در امور کیفری قطعی و لازم الاجراست. در بعضی از پرونده‌های خانواده، امکان اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. این اعتراض فرجام خواهی نامیده می‌شود.

درباره فرجام خواهی نیز در جای خود توضیح داده خواهد شد.

اما در صورت عدم اعتراض به رای دادگاه حقوقی و گذشت مهلت تجدیدنظر خواهی، امکان فرجام خواهی از رای دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور وجود دارد.

فقط توجه داشته باشید که رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. به این معنی که دیوان وارد ماهیت موضوع اختلاف و پرونده نخواهد شد.

اعاده دادرسی می‌تواند به نوعی جای خالی استیناف از رای دادگاه تجدیدنظر را پر کند. اما توجه داشته باشید که اعاده دادرسی در امور کیفری صرفا راهی استثنائی برای رهائی از محکومیت است. در همه پرونده‌های کیفری بدون اینکه موجبات آن فراهم باشد، امکان درخواست اعاده دادرسی وجود ندارد.

برای اعاده دادرسی کیفری توسط شاکی چه مراحلی لازم است؟

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

وکیل طلاق در صادقیه

وکیل اعاده دادرسی کیفری

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان اجرای حکم

همانگونه که ملاحظه کردید اعاده دادرسی در پرونده کیفری مخصوص متهم است. اما اگر رای دادگاه تجدیدنظر یا هر رای قطعی دیگری خلاف قانون صادر شده باشد، از شاکی چه کاری ساخته است؟ آیا امکان طرح درخواست اعاده دادرسی از رای مطلقا برای شاکی وجود ندارد؟

پاسخ این سوال در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داده شده است.وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

نمونه رای اعاده دادرسی حقوقی

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

وکیل دادگاه تجدید نظر کرج

مرجع اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ از رای سازمان قضائی نیروهای مسلح کجاست؟

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

وکیل اعاده دادرسی مدنی

برای یافتن بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران چه باید کرد؟

ما در گروه وکلای مهر از خدمات بهترین وکلای پایه یک تهران استفاده می‌کنیم.

پذیرش پرونده در مرحله تجدید نظر به صورت ویژه و تخصصی انجام میشود. به این صورت که کارگروه مربوطه پس از نقد و بررسی آراء توسط قضات بازنشسته دیوان عالی کشور به عنوان مشاور حقوقی، توسط وکلای جوانتر مطالعه و گزارش آن تقدیم وکلای با تجربه و متخصص دادگاه تجدیدنظر می‌شود.

تصمیم گیری در نحوه طرح و دفاع در پرونده تجدیدنظر زیر نظر وکلای با سابقه قضائی دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت می‌پذیرد.
مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز از قضات سابق دادگستری و وکیل پایه یک با ۲۵ سال سابقه کار حقوقی است.وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

آیا امکان اعاده دادرسی حقوقی در دیوان عالی کشور وجود دارد؟

وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر استان تهران توضیح می دهد:

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

پرداخت دیه از بیت المال

وکیل اعاده دادرسی کیفری

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

بنابراین اعاده دادرسی حقوقی در دادگاه تجدیدنظر استان قابل طرح است. البته اگر حکم در مرحله تجدیدنظر قطعی شده باشد. در صورتی که حکم به واسطه عدم اعتراض یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی در مرحله بدوی قطعی شده باشد، مرجع پذیرش اعاده دادرسی همان دادگاه بدوی خواهد بود.

تفاوت اعاده دادرسی مدنی از طریق ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ چیست؟

اعاده دادرسی کیفری از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقدور است. اعاده دادرسی حقوقی نیز طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر خواهد بود. اما تا زمانی که این دو ماده حاکمیت دارد، نوبت به اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری که بین پرونده های حقوقی و کیفری مشترک است نمی رسد.

آیا امکان صدور دستور جلب و دستگیری از سوی دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

در مواردی که جلب متهم یا شاهد ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز امکان صدور برگ جلب دارد. در اینگونه موارد نیز دادگاه تجدیدنظر میتواند دستور دستگیری را به ضابطین تحویل نماید.

یا اینکه این دستور را تحوییل شاکی خصوصی دهد تا با کمک نیروی انتظامی نسبت به جلب متهم اقدام نمایند.
موارد جلب و دستگیری نیز در قانون معین شده است.

ماده ۵۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری

احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر

چه افرادی می‌توانند اعاده دادرسی نمایند؟

فردی که حکم به ضرر او صادر شده است (محکوم علیه) یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان کل کشور و دادستان اجرای حکم می‌توانند اعاده دادرسی نمایند.

در خصوص چه آرایی می‌توان اعاده دادرسی نمود؟

اعاده دادرسی به دو طریق انجام می‌شود اعاده دادرسی عادی فقط در خصوص آرای قطعی امکانپذیر است اما اعاده دادرسی که از طریق رئیس قوه قضائیه کشور صورت می‌گیرد، در خصوص تمام آرا قضایی اعم از حکم و قرار و… امکانپذیر است.

 

وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۲۴ امتیاز)

۳ دیدگاه

 • روز خوش
  ببخشید برای ملک زنم مشارکت در ساخت با سازنده خوب منطقه یک تهران بستیم.
  طرف سازنده وسط کار افتاد مرد
  بچه هاشم وکیل هستن هم وکیل دادگستری هم وکیل خانواده برای ارث
  اما ده ساله اذیتم میکنن و نمیزارن پایان کار بگیریم و سندا رو تفکیک کنیم
  چه جوری میتونم تو کانون وکلای دادگستری ازشون شکایت کنم مجبور شن بیان کارو تمومش کنن؟
  میشه پروانه وکالتشونو باطل کنم؟

  • سلام و عرض احترام خدمت شما
   رسیدگی به تخلفات شغلی و کاری وکیل پایه یک دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری امکان پذیر است.
   موضوعات خارج از حرفه وکالت و درگیری های حقوقی و کیفری غیر مرتبط به انجام وکالت موکل به دادسرای انتظامی ربطی نداره.
   اگر حکم کیفری از مرجعی صادر بشه میتونین به استناد اون حکم رسیدگی انتظامی هم بهواین اما برای روابط قراردادی، قطعا تنها مرجع حل اختلاف مراجع قضائی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *