پس ندادن پول پیش توسط موجر

پس ندادن پول پیش توسط موجر

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری ، هک حساب بانکی ، هک شدن وب سایت شرکت ها و غیره هستید یا نیازمند مشاوره تخصصی با وکیل مهاجرت در تهران هستید، جهت دسترسی به بهترین وکیل پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

تنظیم و انعقاد قراردادهای اشخاص با یکدیگر، مخصوصا زمانی که دارای آثار مستقیم مالی است، طرفین را ملزم به اجرای کامل موضوع اصلی قرارداد و همچنین شروط ضمن عقد می کند. از همین رو هرگاه یکی از طرفین قرارداد بخواهد که از اجرای موضوع اصلی تعهد و قرارداد خود، استنکاف نماید، در نتیجه تخلف کرده و مسول جبران خسارت‌های وارده که ناشی از نقض تعهد خود بوده، می گردد.

یکی از قراردادهای رایج و متداولی که در زمینه امور مالی افراد با یکدیگر وجود دارد، عقد اجاره و تملیک منافع عین مستاجره به مستاجر می‌باشد. مطابق قانون، در صورت توافق و تراضی طرفین برای تشکیل عقد اجاره، موجر و مستاجر هر کدام، متعهد به انجام تکالیفی هستند. از جمله موجر متعهد به تحویل عین مستاجره در موعد مقرر و مطابق با وضعیتی که مستاجر بتواند استفاده مطلوب داشته باشد، خواهد بود، و مستاجر هم متعهد است در قبال تملک منافع در مدت مقرر، با توجه به عرف، ماهانه مبالغی را به موجر پرداخت کند.

پس ندادن پول پیش توسط موجر

در عرف و طبق توافق طرفین عقد اجاره، ممکن است موجر مبالغی غیر از مال الاجاره، تحت عناوین ودیعه یا قرض الحسنه از مستاجر، دریافت کند که این مبلغ، جهت تامین  احتمالی، برای جبران احتمالی خسارتهای وارده که ناشی از اقدامات مستاجر، نسبت به عین مستاجره حادث شده است، اخذ می گردد.

واضح است که در پایان عقد اجاره و عدم تمدید مجدد ان، موجر مکلف به تحویل مبلغ ودیعه یا پول پیش به مستاجر می باشد و این تعهد تبعی است که قانون او را ملزم به رد پول پیش می کند و در صورت ممانعت از پس دادن پول پیش، می توان الزام او را از مرجع صالح درخواست نمود.

در این مقاله، به آثار قانونی پس ندادن پول پیش توسط موجر و طریقه ی استرداد و پس دادن پول پیش توسط موجر که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با پس ندادن پول پیش توسط موجر

– اگر موجر هنگام سررسید قرارداد اجاره پول رهن را به ما پس نداد چه راهی برای استرداد پول پیش و قرض الحسنه وجود دارد؟

در مهر پارسیان بخوانید :  نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

– جریمه پس ندادن پول پیش توسط موجر چیست؟ آثار حقوقی و پیامدهای استنکاف موجر از استرداد قرض الحسنه چیست؟

– آیا می توان در قبال پس ندادن پول پیش توسط موجر، ملک وی را مصادره و توقیف کرد؟

– آیا می توان به دلیل عدم استرداد پول پیش توسط موجر از تخلیه ملک امتناع نمود؟ راه قانونی مطالبه مبلغ ودیعه چیست و چه مقدار زمان می برد؟

وکیل خوب ملکی در تهران و موسسه حقوقی معتبر در تهران چه ویژگی هایی دارد؟

نحوه ی استرداد پول پیش و قرض الحسنه از موجر

با تنظیم قرارداد اجاره، مبلغی معادل قرض الحسنه یا ودیعه با درخواست موجر از مستاجر، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ جهت تامین برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است توسط اقدامات مستاجر، مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها و یا خسارات مالی که به جهت سو استفاده به ملک و یا حتی به خاطر عدم پرداخت تعهدات مالی آبونمان، وارد شده باشد، اخذ می گردد.

در صورت پایان عقد اجاره و عدم تمدید مجدد ان، اگر پولی از بابت قرض الحسنه و یا ودیعه از مستاجر اخذ شده باشد، باید استرداد گردد و عدم تسلیم ان به مستاجر یک نقض تعهد حقوقی از باب امانت قانونی می باشد؛ چرا که با اتمام قرارداد اجاره، این تعهد که مبنی بر پس دادن پول پیش توسط موجر به مستاجر می باشد، فرض قانونی و یک تعهد است.

با این حال در مواردی این اتفاق رخ داده است که موجر از پس دادن پول پیش به مستاجر خودداری کرده و با بهانه های واهی از پس دادن پول پیش به مستاجر طفره رفته است. در این موارد شخص مستاجر می‌تواند با مراجعه به مرجع صالح قضایی پول پیش را مطالبه کند. در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه قانونی به موجر، معادل مبلغی را که به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به او در لحظه ی تنظیم عقد اجاره تسلیم کرده است، در مدت معین مطالبه می کند و اگر در ظرف مدت مقرر، از رد و تحویل ودیعه و قرض الحسنه به عنوان پول پیش خودداری نمود، می‌تواند بر حسب مقدار مبلغ پول پیش، به شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی محل اقامت موجر، شکایت نموده و خواهان استرداد پول پیش به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه باشد.

برای زمانی که مستاجر پول پیش را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به موجر پرداخته کرده است، بخواهد ان را استرداد کند، باید موارد ذیل را رعایت نماید تا دادگاه موجر را ملزم به پس دادن پول پیش مستاجر نماید:

در مهر پارسیان بخوانید :  قبول تنظیم لایحه حقوقی تخصصی

– داشتن قرارداد اجاره؛ خواه به صورت سند رسمی یا عادی و یا اثبات وجود چنین قراردادی

– در ابتدا باید دلیل، مدرک و یا سندی به دادگاه ارائه دهد که پول پیش را تحت عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به موجر پرداخت نموده است؛ این دلیل می‌تواند رسید بانکی، حداقل دو شاهد و یا سند اجاره بین موجر یا مستاجر باشد که نشان بدهد پول پیش تحویل موجر شده است.همین که اثبات نماید پول را به وی پرداخت نموده برای استرداد ان کافی خواهد بود.

– مستاجر زمانی مستحق استرداد دریافت پول پیشی که به موجر داده، می گردد که قرارداد اجاره به اتمام رسیده و مدت ان منقضی شده باشد و چون باید با پایان عقد اجاره ملک را تخلیه کند، فلذا باید تخلیه ی ملک را با تامین دلیل، گواهی واثبات کند.

جریمه پس ندادن پول پیش توسط موجر، آثار حقوقی و پیامدهای استنکاف موجر از استرداد قرض الحسنه

در صورتی که موجر از پس دادن پول پیش خودداری کند، مستاجر با تنظیم دادخواست حقوقی، مبنی بر استرداد پول پیش، و ارائه ی مدارک لازم و انجام تشریفات قانونی، مرجع قضایی صالح وی را محکوم به پرداخت پول پیش و پولی را که به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه پرداخت کرده است، می‌نماید.در صورتی که موجر از پس دادن پول پیش، با داشتن تمکن مالی، استنکاف و خودداری نموده باشد، می توان بر اساس محکومیت مالی وی، و عدم امکان توقیف اموال او، در نهایت به درخواست مستاجر، حکم جلب او را از دادگاه تقاضا نمود.

توقیف و مصادره ملک موجر در قبال پس ندادن پول پیش مستاجر

بر اساس قانون این اجازه به طلبکار داده شده است، که جهت پس ندادن پول پیش توسط موجر، بتوان نسبت به توقیف و یا مصادره ملک وی، اقدام نمود. با توجه به انجام و امکان این موضوع، می توان توقیف و مصادره ی ملک موجر را در دو مقطع دادرسی لحاظ کرد:

-توقیف و مصادره ی ملک موجر توسط مستاجر، اگر قبل از صدور رای؛ قبل از تقدیم دادخواست اصلی و یا همراه با ان و یا حتی در اثنای دادرسی باشد، در قالب درخواست تامین خواسته، به شرط پرداخت تامین احتمالی از جانب مستاجر امکان‌پذیر خواهدبود. مگر در صورتی که سند اجاره رسمی بوده باشد.

– در صورت صدور رای و محکومیت موجر مبنی بر پس دادن پول پیش مستاجر و استنکاف او از پرداخت و با وجود تمکن مالی وی، می توان با توجه به استعلام دادگاه و اجرای رای توسط واحد اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف و مصادره ی اموال و ملک موجر، معادل پول پیش، اقدام نمود.

در مهر پارسیان بخوانید :  ابطال سند رسمی

امتناع مستاجر از تخلیه ملک به دلیل پس ندادن پول پیش توسط موجر

در بعضی موارد علی رغم اعلام آمادگی مستاجر برای ایفای تعهد قانونی خود، مبنی بر تخلیه ملک، بعد از پایان مدت اجاره و عدم تمدید مجدد ان، هیچ گونه اقدامی مبتنی بر پس دادن پول پیش توسط موجر به مستاجر، صورت نمی‌پذیرد و در مقابل هم مستاجر، از تخلیه ی ملک تا زمانی که موجر پول پیش وی را به او رد نماید، خودداری می کند.

مستاجر به هیچ وجه نمی‌تواند به دلیل پس ندادن پول پیش توسط موجر، از تخلیه ملک خودداری کند؛ چرا که به دلایل ذیل، این عمل برای او مناسب نخواهد بود:

– در صورت استنکاف موجر از پس دادن پول پیش، مستاجر قانونا پول پیش خود را زمانی از مرجع صالح قضایی می‌تواند، مطالبه کند که ملک را تخلیه و ان را تامین دلیل و گواهی کرده باشد.

– اگر مستاجر به عوض پس ندادن پول پیش توسط موجر، از تخلیه ملک و بدون اینکه اجازه ای از موجر، به خاطر ادامه سکونت در ملک او داشته باشد، خودداری نماید، در مقابل دادخواست مستاجر، موجر می‌تواند، تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام بعد از پایان اجاره به جهت سکونت بدون اجازه در ملک را از مستاجر داشته باشد.

هرگاه در عقد اجاره، ثابت شود که مبلغ پول پیش با عنوان ودیعه و نه قرض الحسنه، تحویل موجر شده است، در صورت خودداری از رد ان بدون دلیل موجه، می توان به دادسرا و دادگاه کیفری، تحت عنوان خیانت در امانت شکایت کرد.

وکیل خوب ملکی در تهران و موسسه حقوقی معتبر در تهران

تیم تخصصی و حقوقی وکلای موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، بهترین وکیل پایه یک تهران و قاضی سابق دادگستری، با توجه به موفقیت در زمینه پرونده‌های حقوقی، از جمله در مورد موضوعات ملکی و اجاره املاک، اختلافات بین موجر و مستاجر، دستور تخلیه ملک، حکم  تخلیه ملک، دارای تبحر و تجربه ی کافی درباره موضوعات ملکی می‌باشند، لذا می توانید در صورت تماس با موسسه و گرفتن وقت قبلی، جهت مشاوره و قبول وکالت، اقدام فرمایید.

وکیل پایه یک دادگستری

Summary
Review Date
Reviewed Item
content
Author Rating
51star1star1star1star1star

16 نظر

 • rastin

  سلام .وقت بخیر..شماره تماس ب کارشناستون دادم.لطفا راهنمایی ک کمکم کنید.صاحب خونم یک تومان دستش درم بهم نمیده.میگه نمیخام بدم.اذیتم میکنه.از ۶اذر تخلیه کردم خونرو فقط یک تومان دادک رفتم خونه جدید قولنامه کردم.میگه حود اشپزخونه خراب کردی میخاد موتور نو بزار روش.هرچیم میگم من استفاده نکردم از اول خراب بود میگ نه توخرابش کردی .داره دروغ میگ خودشم میدونه خراب بود.میگ اصللا خراب بود درستش کن بهم بده..لج کرده املاکیم طرف اونه .تنهام حرفم ب جایی املاکیمفقط ب خاطر پیشنهادی ک بهم داد منم رد کردم فرداش تماس گرفت گفت خونرو تخلیه کن.گفتم هتوز وقت دارم .هفته بدش خانم شو انداخت جلو ک فقط واس ی روز دیر کرد اجاره خونه منو جواب کرد..دوباره تماس گرفت گفت فردا صبح زود خونرو تخلیه میکنی کیلیدو میدی املاک.منم شبانه اثاس بردم.الانم ی تومان دیگ دستش هست نمیده.میگ میخام اذیتت کنم.من خانم تنهاییم لطفا راهنماییم کنید نمیخام ب همین راحتی پا پس بکشم.گفت واس نظافت خونه یا بیا تمیز کن یا ۵۰ تومانم واس نظافت کم میکنم..این ام خیلی کلاشودزدو..هم میام حرف بزنم شروع میکنه ب سروصدا کردن.

 • کارشناس موسسه

  سلام
  از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتون، دادخواست مطالبه وجه تقدیم کنید

 • فریبرز

  سلام اگر هتل اپارتمان از پرداخت پول رزرو خود داری کند چه باید کرد

 • کارشناس طلیعه مهر

  سلام به نوع قرارداد با هتل آپارتمان بستگی داره

 • سعید

  سلام وقت بخیر
  اینجانب از سال 93 یک سوله سنگبری رهن کردم با سی میلیون تومان ودیعه به مدت یک سال. سه روز قبل از اتمام قرارداد توسط اضهارنامه ودیعه را مطالبه کردم ولی موجر آن را پس نداد و من هم چون پولی نداشتم مجبور شدم اونجا بمونم حالا سه سال که بدون قرارداد ساکنم و موجر شکایت کرده برای دریافت اجرت المثل سوالی که داشتم اینه آیا برای تعیین اجرت المثل مقدار 30 میلیون من محاسبه میشه یا خیر بدون در نظر گرفتن 30میلیون اجرت المثل تعیین میکنن؟

 • کارشناس طلیعه مهر

  سلام بعد از محکوم شدن به پرداخت از مبلغ کسر میشه

 • نایب غلامی

  من ۳۰ ملیون رهن مغازه بودم قرار دادم تموم شد موجر پولمو نمیده میگه ندارم من به ازای نداشتن پول پیش مغازه دیگه ای اجاره کردم و اجاره سنگین میدم آیا خسارت منو دادگاه از موجر قبلی بدلیل ندادن پولم میگیره یا خسارت را چگونه محاسبه میکنن باتشکر

 • کارشناس

  سلام بله خسارت قابل دریافت است
  موضوع به کارشناس ارجاع خواهد شد

 • حامد

  سلام
  من قراردادم با موجر پایان مرداد بوده و مجبور شدم به دلایلی 1 ماه بمونم موجر بابت این یک ماه 2 میلیون از ودیعه 20 میلیونی و بابت دیرکرد و خسارت از ودیعه کم کرده ی چک داده برای تاریخ 8 آذر ی تعهد نامه با امضا و اثر انگشت خودش من و صاحب بنگاه ملکی نوشتیم که در اون نوشته موجر و مستاجر هیچ ادعای نداره به اون سه میلیون خم اشاره شده و همچنین موجر متعهد شده هر وقت خونه رو اجاره داد پول منو پس بده و چکشو پس بگیره فعلا دو هفته است که خونه رو اجاره داده و پول منو نمیده چیکار باید بکنم؟
  در ضمن میتون ادعای خسارت بکنم بابت مدت زمانی که پول من دستش بوده یا نه
  چون به تعهدش عمل نکرده
  کجا باید شکایت بکنم و تحت چه عنوانی؟

 • کارشناس

  سلام خیر چون چک رو برای آذرماه دریافت رکدین نمیتونین ادعای جدیدی مطرح کنید. فقط میتونین به استناد صورتجلسه مطالبه وجه رو با دادخواست از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنید که قطعا بیشتر از زمان تاریخ چک طول خواهد کشید

 • فاطمه

  سلام.
  من قراردادم آخر آبان ماه تموم ميشه. به صاحب خونه اعلام کردم ولي بهونه مياره که پول نداره. الان براي اينکه بتونم در صورت برنگردوندن پولم شکايت کنم بايد خونه رو تخليه کنم و کليد و تحويل بدم يا نه. فقط تخليه کنم کليد پيش خودم باشه؟ متاسفانه بنگاهي که قرارداد بستيم برا خود ايشونه و من نمي دونم بايد چيکار کنم.

 • کارشناس

  سلام منزل رو تخلیه کنید و کلید رو با دادخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف محل سکونت تقدیم کنید

 • عطا

  سلام من موجر هستم و قرار داد ما تموم شده . من منزل رو پس از اتمام قرار داد فروختم . . و به مستاجر شفاها اللدم تخلیه کردم لیکن ایشان از اعلام شماره حساب جهت باز پرداخت مبلغ قرض النسنه استنکاف میکند و اعلام میکند حسابش توسط بانک مسدود شده چط ر میتوانم ادزام به تخلیه کنم و مرلغ ق ض الحسنه را چگونه پردوخت کنم . البته دفتر املاک ظهر فرار داد تایید کرده مبلغ آماده است و مستاجر د یافت نمیکند

 • کارشناس

  سلام باید درخواست دستور تخلیه از شورای حل اختلاف محل ملک بگیرین و پول رو تو حساب شورا سپرده کنید

 • آرین

  سلام دوماه قبل از پایان اتمام قرارداد منزل به مالک اعلام شد و یک ماه بعد من جابه جا شدم. الان حدود ۲۰ روز هست که از تاریخ قرار داد گذشته و موجر هنوز پول را نداده و امتناع می کنه. دادگاه حل اختلاف رفتم و شکایت را کردم . نتیجه چی خواهد شد من به پولم احتیاج دارم و باید بابت پول رهن منزل جدید می دادم که مجبور به پرداخت اجاره شدم . مالک حاضر نیست خونه رو رنگ کنه و بازسازی و به قیمت منتسب نمی ده کسی رهن نمی کنه. ممنون میشم راهنمایی کنین

 • کارشناس

  سلام قبل از تخلیه منزل باید اقدامات رو انجام میدادین
  الان هم منتظر رای شورای حل اختلاف باشید تا بعد از قطعیت بتونین از طریق اجرای احکام وجه رو وصول کنید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *