احداث بنا در ملک غیر

احداث بنا در ملک غیر


امروز با بررسی موضوع احداث بنا در ملک غیر همراه شما هستیم.

ساخت بنا در ملک غیر به دو حالت قابلیت تصور دارد.

اولین حالت این است که شخصی با علم و دانش بر این که ملک متعلق به وی نیست با تصرف زمین اقدام به ساخت و ساز در آن نموده و با عمد، در زمین غیر، خود را متصرف و مالک ملک قلمداد می کند.

حالت دیگر این است که در هنگام ساخت و ساز شخص متوجه تجاوز به ملک دیگری نشده و مقداری از زمین و ملک دیگران را به تصرف خود درآورده و در آن احداث بنا می کند.

در هر صورت تصرف غیر قانونی ملک شخصی دیگران موجب طرح پرونده در دادگاه خواهد شد.

پس گرفتن زمین تصرف شده با طرح دعوای رفع تصرف و یا خلع ید قابل پیگیری است.

در این نوشتار که به همت گروه پژوهشی وکلای تخصصی ملکی دفتر حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی در دادگستری استان تهران تهیه و منتشر خواهد شد به چالشهای پیش روی احداث و ساخت بنا در ملک غیر خواهیم پرداخت.

نکات مهم در بررسی موضوع ساخت بنا در ملک غیر

مجازات تصرف غیرقانونی ملک متعلق به دیگران چیست؟

حریم ملک شخصی چگونه تعیین شده و توسط قانون حمایت می شود؟

قلع بنا چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

حکم غصب ملک متعلق به دیگری در کدام قانون آمده است؟

برای صدور حکم تصرف عدوانی زمین چه شرایطی لازم است؟

بهترین وکیل جهت پرونده احداث بنا در ملک غیر چگونه قابل جستجو است؟

ورود غیرمجاز به ملک دیگری چه مجازاتی در پی دارد؟

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی در دادسرای  محل وقوع ملک و جرم انجام می شود.

اما در بسیاری از موارد تصرف با قهر و غلبه همراه نیست.

در بحث تصرف غیر قانونی ملک و احداث بنا در ملک، معمولاً اینگونه نیست که شخص با قهر و غلبه و با ابزار عدوان و دشمنی ملک را مورد تصرف قرار دهد.

معمولاً این اتفاق درباره املاک رها شده توسط مالکین می‌افتد.

تصور بفرمایید قطعه زمینی در یکی از شهرهای غیر از محل سکونت خود دارید.

اما با کوتاهی اقدام به دیوار کشی و محصور نمودن زمین خالی خود ننموده اید.

یکی از ساکنان این منطقه با توجه به اطلاع از نبودن شما در محل، اقدام به تصرف زمین و ساخت و ساز بنا در آن نموده است.

این موضوع دیگر امکان طرح شکایت کیفری را برای شما فراهم نمی آورد.

چرا که تسلیط ید و تصرف توسط شما انجام نشده است تا امکان طرح شکایت کیفری وجود داشته باشد.

در واقع ملک باید در تصرف و مالکیت شما باشد و شخص متصرف جدید، ملک را با قهر و غلبه از ید شما خارج نماید.

اما در صورت اول، می‌توان از نظر حقوقی با توجه به اینکه حکم غصب ملک، بازگرداندن آن به مالک است، درخواست خلع ید نماییم.

تقدیم دادخواست خلع ید به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک امکان پذیر است.

تخریب بنای احداث شده در ملک غیر

عنوان حقوقی تخریب بنای احداث شده در ملک غیر، قلع بنا و مستحدثات است.

گاهی ممکن است تجاوز به ملک دیگری ملک را از ارزش و انتفاع نیندازد.

به این معنی که مثلا در قطعه زمین ۱۰۰۰ متری یک متر در طول از زمین، توسط همسایه تصرف شده باشد.

در این حالت دادگاه حکم به تخریب نخواهد داد.

فرض بفرمایید همسایه زمین شما یک متر در عرض و ۲۰ متر در طول از زمین شما را تصرف کرده و به زمین خود منتقل نموده است.

حال با احداث بنای ده طبقه اقدام به آپارتمان سازی در ملک خود و بخشی از ملک شما نموده است.

اگر اقدام وی موجب از ارزش افتادن زمین شما نشده باشد، امکان صدور حکم خلع ید و قلع بنا و مستحدثات وجود ندارد.

در این حالت، دادگاه با تعیین کارشناس رسمی دادگستری نسبت به ارزیابی و برآورد قیمت ملک اقدام نموده و  متصرف را محکوم به پرداخت قیمت زمین تصرف شده به علاوه اجرت المثل ایام تصرف خسارات وارده هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد نمود.

معمولاً تعیین قیمت ملک به روز پرداخت خواهد بود.

به عنوان مثال اگر ملک ۱۰ سال پیش تصرف توسط همسایه تصرف شده و در آن احداث بنا شده باشد قیمت ۱۰ سال پیش محاسبه نخواهد شد. بلکه قیمت روز ملک مورد ارزیابی قرار گرفته و حکم دادگاه بر مبنای قیمت روز صادر می شود. در این حالت دادگاه علاوه بر اینکه متصرف را محکوم به پرداخت قیمت ملک می نماید باید حکم بر اصلاح سند طرفین نیز صادر و به اداره ثبت محل جهت اصلاح سند طرفین اعلام نماید.

احداث بنا در ملک غیر

مجازات تصرف غیر قانونی ملک دیگری

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید.

یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مجازات ورود غیر مجاز به ملک دیگری

ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

مجازات تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات تصرف ملک دیگری و ساخت بنا برای بار دوم

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد

مجازات تصرف عدوانی در شب

ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی

چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

احداث بنا در ملک غیر

بهترین وکیل پرونده خلع ید در تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین ملک و دعاوی ملکی در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین دعاوی ملکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

احداث بنا در ملک غیر

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات تجاریمقالات ثبتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925