وکیل ملکی محمدرضا مهری

وکیل ملکی محمدرضا مهری


با موضوع معرفی وکیل ملکی محمدرضا مهری همراه شما هستیم.
دردسر پیدا کردن وکیل ملکی یکی از دغدغه های اصلی مردم در کشور ماست.

اغلب اشخاص در ایران با توجه به سابقه مشکلات ملکی به دنبال وکیل ملکی هستند و وکیل ملکی شدن نیز برای یک وکیل کار آسانی نیست، وکیل ملکی شدن پارامترهایی دارد که اشخاص غیر حقوقی به آن آگاهی چندانی ندارند، اینکه یک وکیل در زمان وکالت خود چندین مورد پرونده موفق داشته باشد صرفا او را تبدیل به وکیل ملکی نمی کند.

برای وکیل ملکی شدن یک ساختاری باید در شخص وکیل ایجاد شود آن هم مطالعه دقیق قوانین ملکی و استفاده کاربردی از آن است در ظاهر یک دعوی ساده ملکی مانند الزام به تنظیم سند رسمی ما به دنبال این هستیم که از دادگاه بخواهیم متعهد را اجبار به انجام قراردادی که بسته است نماییم.

وکیل تخصصی دعاوی ملکی

اما وکیل ملکی در همین قرارداد با بررسی که انجام می‌دهد ارکان تعهدات را نقد می‌کند و دانش او سبب می‌شود تا انقلابی در دعوی رخ دهد.

وکیل ملکی محمدرضا مهری برای وکیل ملکی شدن مسیر طولانی را پیموده و امروز به جرات می‌توان گفت با وجود ایشان وکلا در تهران می‌توانند در تهران با خیال راحت مسایل ملکی ای را که با آن روبرو هستند مطرح سازند و کلید حل پرونده‌ها را از ایشان فراگیرند.

تحصیل در گرجستان

یکی از روزهای پاییزی که ملاقاتی با وکیل ملکی محمدرضا مهری داشتیم، از سر اشتیاق در خصوص شغل وکالت ملکی و کلا امور وکالت از ایشان جویا شدیم، محمدرضا مهری وکیل ملکی با سابقه قضاوت دادگستری با کوله باری از تجربه این سخن را بیان نمود که وکیل باید بتواند از طریقه مشاوره کار مردم را حل کند.

لازم است تا فرهنگ مشاوره حقوقی با وکیل در جامعه همه گیر شود.

بله وکالت صرفاً یک شغل مستمرّ برای اِمرار معاش است یا یک توانمندی است برای اِحقاق حق که در کنار سایر مشاغل یا ممرّهای درآمد باید گاه از این توانمندی بهره جست؟

شاید در جامعه ما به دو دلیل این سوال، غیرواقعی به نظر برسد. یکی به دلیل مشکلات حوزه اشتغال و کمبود فرصت‌های شغلی که امکان انتخاب را محدود می‌کند و دیگری به دلیل وضعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه که به کسب درآمد، محوریت و موضوعیت داده است.

نظر مرحوم دکتر کاتوزیان را در فیلمی که در فضای مجازی درج شده است، بشنوید:

توصیه این  است که وکلا اگر برایشان امکان دارد کاری بکنند که از یک ممرّی از قبیل مشاوره یا کارهای دیگر بتوانند اعاشه اولیه زندگی‌شان را تامین بکنند که‌ محتاج نباشند که هر دعوایی را بپذیرند و استقلال داشته باشند در مقابل کسانی که به ایشان مراجعه می‌کنند.

اگر به دنبال بهترین وکیل ملکی هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل ملکی را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم محمدرضا مهری وکیل ملکی

دفتر محمدرضا مهری وکیل ملکی کجاست؟

حق الوکاله محمدرضا مهری وکیل ملکی چقدر است؟

وکیل متخصص واخواهی

بهترین وکیل ملکی محمدرضا مهری چگونه قابل دسترسی است؟

چه عبارتی به اشتباه در دعاوی حقوقی به کار می‌رود؟

-عبارت «تودیع خسارت احتمالی» غلط است و صحیح آن «ایداع خسارت احتمالی» یا«سپردن خسارت احتمالی» است؛ زیرا در عربی، تودیع به معنای خداحافظی و ایداع به معنای سپردن است.

– شخصی که از او شکایت شده، «مشتکی‌عنه» نام دارد؛ نه «متشاکی». زیرا متشاکی از مصدر تشاکی و از باب تفاعل است و دلالت بر  شکایت دو طرف از یکدیگر دارد؛ به نحوی که دو نفر از یکدیگر شاکی باشند.
– عبارت «نواقص دادخواست» صحیح نیست؛ بلکه «نقائص دادخواست» یا «نقص‌های دادخواست» صحیح است؛ زیرا نواقص جمع ناقص و نقائص جمع نقص و نقیصه است.
– گرچه «دعوی» گاه با یای پایانی نوشته می‌شود اما در هر صورت باید با الف یعنی به صورت «دعوا» تلفظ شود. تلفظ دعوی با یای پایانی، غلط و این عبارت بی معنا است.
– عبارت «قوانین مُجری» که در ماده ۹ ق.آ.د.م آمده است، باید «مُجرا» خوانده شود که اسم مفعول از مصدر اجرا است؛ به معنای اجراشده نه مُجری.
-مُدَّعی علیه که به معنای خوانده یا طرف ادعا می‌باشد، گاه به غلط «مُدَّعِیٌ‌علیه» تلفظ می‌شود؛ درحالیکه صحیح آن است که انتهای آن با الف خوانده شود یعنی «مُدَّعاعلیه» تلفظ شود؛ زیرا مدَّعیَ (مدَّعا) در اینجا اسم مفعول است؛ به معنای مورد ادعا. همین سخن درباره «مُدَّعی‌به» نیز جاری است که معنای آن، خواسته و حق موضوع ادعا می‌باشد. این کلمه نیز باید به صورت «مدَّعابه»تلفظ شود.
وکیل ملکی محمدرضا مهری

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی چه می گوید؟

درست است که طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.م خواهان مکلف است در جلسه اول دادرسی، اصل اسناد خود را، یعنی اصل همان اسنادی را که کپی آنها را به دادخواست خود ضمیمه کرده، به همراه داشته باشد؛ اما نیاوردن این اسناد، به طور مطلق موجب ابطال دادخواست او نیست. ابطال دادخواست به دلیل نیاوردن اصول مستندات منوط به جمع سه شرط زیر است:

احضاریه آنلاین

– آن سند، عادی باشد، بنابراین همراه نداشتن اصل اسناد رسمی مانند سند مالکیت ملک، عقدنامه ازدواج، وکالت‌نامه محضری، برگه خلاصه معاملات تنظیمی دفترخانه و … در جلسه اول خطری را متوجه خواهان نمی‌کند.

نهایتاً حتی اگر خوانده ادعای جعل کند، ده روز برای ارائه اصل اسناد رسمی فرصت داریم.

نمونه رای کلاهبرداری ملکی

– خوانده نسبت به این سند، انکار یا تردید کند. بنابراین آنچه که مرسوم است که خواندگان صرفاً درخواست رویت اصول اسناد را می‌کنند، موجب ابطال دادخواست نیست. برای ابطال دادخواست، درخواست رویت اصول اسناد کافی نیست، بلکه خوانده باید صراحتاً انکار یا تردید کند.

گاه دیده شده که خوانده یا حتی قاضی صرفاً درخواست رویت اصول اسناد را کرده‌اند و خواهان که اصل اسناد را به همراه نداشته، دادخواست خود را در معرض ابطال قلمداد کرده و سررشته اثبات و دفاع را گم کرده است؛ درحالیکه این تلقی، منطبق بر قانون نیست.

-دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد. بنابراین وقتی خواهان برای اثبات دعوایش، ادله متعددی مانند شهادت شهود و … دارد، همراه نیاوردن یک سند عادی هرچند مورد انکار یا تردید طرف مقابل قرار گیرد و از عداد ادله خارج شود، موجب ابطال دادخواست نیست.

شبیه‌سازی دعوی چه اهمیتی دارد؟

محمدرضا مهری وکیل ملکی پاسخ داد:

اگر در مقام وکیل خوانده به یک دعوی نگاه کنید یعنی نسبت به دادخواست موضع دفاع و ایرادیابی بگیرید، ممکن است ایرادات و ضعف‌هایی را مشاهده کنید که در موضع وکیل خواهان به آنها توجه نشده یا به چشم نیامده است.

بسیاری از خواهان‌ها وقتی در جلسه اول دادرسی با انبوهی از ایرادات شکلی و ضعف‌های ماهوی در خصوص دعوای مطروحه‌شان مواجه می‌شوند به کلی غافلگیر می‌شوند و سررشته اثبات و دفاع را از دست می‌دهند.

دستور فروش ملک مشاع

یک اصل در طرح دعوی، بررسی پیشینی ایرادات و از بین بردن زمینه‌های غافلگیری است.

یکی از روش‌های موثر، شبیه سازی جلسه دفاع است؛ به این نحو که وکیلی که عهده‌دار وکالت از خواهان است، بعد از تنظیم دادخواست آن را در اختیار وکیل دیگری، به عنوان وکیل فرضی خوانده قرار دهد تا نسبت به آن تمام ایرادات شکلی و دفاعیات متصوّره را بررسی و ارائه کند و یکی از وکلای باسابقه یا قضات بازنشسته به عنوان قاضی فرضی به ادله و استدلالات طرفین رسیدگی کند تا در نهایت و به عنوان برآیند این محاکمه فرضی، دادخواست مطمئن‌تری که عاری از ایراد و ضعف باشد، تقدیم شود

اگر نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ملکی در تهران دارید،
اگر از عدم اخذ نتیجه در پرونده های ملکی خود نارحتید،
برای طرح صحیح دعوی ملکی نیاز به تخصصی ترین وکیل ملک در تهران دارید،

با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان همکار دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری یکی از ده وکیل برتر ملکی در تهران تماس بگیرید.

وکیل ملک و وکیل دعاوی ملکی

راههای تماس با بهترین گروه وکلای ملکی در تهران

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

وکیل ملکی محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

تماس با دفتر وکیل آنلاین ملک خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

بهترین وکیل منطقه ۲ تهران

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی ملک تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
وکیل ملکی محمدرضا مهری
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی امور ملکی تهران
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات تجاریمقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری